Nebezpečné vypaľovanie trávy a porastov. Požiarov po nich pribúda a spôsobujú obrovské škody


Foto: Nebezpečné vypaľovanie trávy a porastov. Požiarov po nich pribúda a spôsobujú obrovské škody Foto: archív pixabay

V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Prievidza Zuzana Krajčiová. Ako ďalej uviedla, aj napriek  snahe o ich zníženie, musia hasiči každoročne bojovať s ohňom na otvorených plochách. Jeho likvidácia pritom vôbec nie je jednoduchá. „Vypaľovanie trávy a suchých porastov zapríčinilo vznik 58 požiarov s priamymi škodami 9 875 €. V porovnaní s rokom 2021 je to o 35 prípadov vypaľovaní trávy viac,“ ozrejmila minuloročnú štatistiku Z. Krajčiová.


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej stránke uvádza, že v období rokov 2010-2022 požiare, ktorých príčinou bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, tvorili cca 19,3 z celkového počtu požiarov. „25 401 požiarov z celkového počtu 131 611 požiarov bolo v rokoch 2010-2022 zapríčinených vypaľovaním trávy a suchých porastov,“ upresnil rezort vnútra s tým, že v uvádzanom období spôsobili škody za 2 557 065 eur, pripravili o život 6 osôb a zranili 34 osôb.

Vypaľovanie trávy a porastov nie je navyše povolené. „Niektorí ľudia si stále mylne myslia, že vypaľovanie trávy nie je nezákonné, že ide o čistenie plôch od suchých porastov. Zákon o ochrane pred požiarmi však jasne hovorí, že občania, ale aj právnické osoby, či organizácie nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,“ vysvetľuje Zuzana Javorková z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.


Hasiči tak ako každý rok, aj  teraz upozorňujú na hroziace nebezpečenstvo. „Opätovne apelujeme na našich občanov, aby dodržovali zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, aby rešpektovali zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a rešpektovali zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol oheň rozšíriť,“ doplnila Z. Javorková.

Prievidzská samospráva na záver upozornila, že v prípade zistenia porušenia zákona „O ochrane pred požiarmi“ môžu orgány štátneho požiarneho dozoru udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €. „Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur,“ doplnil Hasičský a záchranný zbor na svojej stránke.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu