COVID-19 vývoj situácie v kraji

Poslať tip

Máte námet na zaujímavý článok, alebo sa chcete podeliť o nové, či dôležité informácie s ostatnými?
Pošlite nám tip! Pripojiť môžete aj fotografie či videá...

Povolené typy: PNG, JPG, Max. rozlíšenie: 1600 x 1200, max. 10 súborovÚdaje zadané do formulára sú spracovávané spoločnosťou INAQ s.r.o., so sídlom Makovického 55/3, 010 01 Žilina, IČO: 47 696 800, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62022/L na účely spätného kontaktovania. Viac informácií o ochrane osobných údajov
Ak zasielate fotografie alebo videá, ktoré sú chránené autorským právom, uveďte v texte správy, či udeľujete súhlas na ich uverejnenie, alebo ide len o materiály pre informáciu redakcie. V prípade, že súhlas udelíte a výslovne nebude dohodnuté inak, je súhlas na uverejnenie bezodplatný. Ak súhlas udelíte, vychádzame z toho, že disponujete právom rozhodovať o použití materiálov chránených autorským právom. Ak súhlas na uverejnenie udelíte neoprávnene, berte na vedomie, že budeme povinní v prípade žiadosti osoby dotknutej neoprávneným zásahom do autorského práva, oznámiť jej Vaše kontaktné údaje.