Mesto upravilo nariadenia o nakladaní s odpadom, pribudnú nové kontajnery a vrecia na bioodpad


Foto: Mesto upravilo nariadenia o nakladaní s odpadom, pribudnú nové kontajnery a vrecia na bioodpad Foto: trencin.sk

Poslanci meste Trenčín už v decembri schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi. Do nariadenia doplnili spôsob zberu odpadu prostredníctvom polopodzemných kontajnerov, červených nádob na kovový odpad, oranžových nádob na odpad z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky a 120 litrové vrecia určené na bioodpad. 

Už v júli 2017 rozmiestnili v meste červené nádoby na kovový odpad. Začiatkom roka 2018 ich doplnia aj oranžové nádoby na odpad z kombinovaných materiálov na báze lepenky. Takýchto nádob bude v meste 50 a vyvážať ich budú raz do mesiaca. 

Ako doplnkovú službu schválili poslanci aj triedenie „zeleného“ bioodpadu. Obyvatelia si môžu vyzdvihnúť vrecia označené nálepkou „Marius Pedersen“, ktoré sú vyrobené z kompostovateľného materiálu a určené sú výlučne na bioodpad. V Klinestkom centre MsÚ si ich môžete dodatočne zakúpiť. 

„Od 1. 1. 2018 je účinná novelizácia vyhlášky k zákonu o odpadoch. V súvislosti s ňou určuje VZN mesta povinnosť pre každý bytový dom, ktorý má vo svojom vlastníctve záhradu alebo pozemok so zeleňou, do 31. 1. 2018 sa rozhodnúť, ako bude nakladať s bioodpadom, či bude kompostovať alebo si vyberie bionádobu,“ informuje mesto Trenčín. 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: trencin.sk