Ak už nevyužívate vyhradené parkovacie miesto, treba zmenu nahlásiť na útvare mobility MsÚ


Foto: Ak už nevyužívate vyhradené parkovacie miesto, treba zmenu nahlásiť na útvare mobility MsÚ Foto: trencin.sk

Po skončení dôvodov na využívanie takýchto parkovacích miest nestačí len odovzdať preukaz na úrade práce. Miesto okrem odhlásenia treba uviesť do pôvodného stavu. V opačnom prípade nemôže byť miesto k dispozícií ostatným vodičom. 

Mesto Trenčín infromuje obyvateľov, že o nevyužívaní vyhradeného parkovacieho miesta treba informovať aj útvar mobility MsÚ.

Držitelia parkovacieho preukazu, ktorý vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, môžu požiadať o vyhradenie konkrétneho parkovacieho miesta.

„Žiadosť podávajú na útvare mobility Mestského úradu (MsÚ). Vyhradenie je oslobodené od miestnej dane. Označenie dopravným vodorovným aj zvislým značením si zabezpečuje držiteľ. Žiadame obyvateľov, aby nevyužívané alebo neprávom užívané vyhradené miesta nahlásili na útvar mobility MsÚ na číslo 032/6504 421,“ infomruje a vyzýva mesto Trenčín. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: trencin.sk