Handlovčania môžu do konca apríla spoločne rozhodnúť o oprave výtlkov v meste


Foto: Handlovčania môžu do konca apríla spoločne rozhodnúť o oprave výtlkov v meste Foto: www.handlova.sk

Handlovčania si v posledných dňoch mohli všimnúť v meste viacero vyznačených výtlkov. Z celkových 44 kilometrov ciest, ktoré má mesto v správe, boli vybrané tie úseky, ktoré kvôli výtlkom potrebovali rekonštrukciu. K voľbe však môžu prispieť aj občania. Informovalo o tom mesto Handlová na svojej oficiálnej webovej stránke.

Mesto má už niekoľko rokov vyčlenených 20-tisíc eur a stanovený kľúč, podľa ktorého vyberá výtlky, ktoré budú opravené prednostne podľa určenia dôležitosti samotnej cesty. Komunikácie I. triedy, ktoré využíva mestská hromadná doprava, záchranné vozidlá, prípadne vedú k zdravotníckym zariadeniam, majú najvyššiu dôležitosť, a teda by mali byť opravené ako prvé.


Cesty II. triedy sú na druhom mieste a k nim patria prístupové cesty pre zásobovanie a dopravu z priemyselných závodov. Komunikácie III. triedy sú zväčša prístupové využívané súkromnými dopravnými prostriedkami. Tie sú najmenej dôležité, a preto budú opravované, ako posledné.

Výtlky eviduje oddelenie výstavby mestského úradu a ich opravu realizuje mestská spoločnosť Hater Handlová. Opravovať ich bude metódou horúceho asfaltu. Výtlky spôsobené kamiónmi pri preprave hliny zo staveniska na Okružnej ulici sa z mestských peňazí opravovať nebudú. Poškodenie cesty bude realizovať zhotoviteľ stavby,“ uviedlo mesto.

Občania mesta sami môžu navrhnúť, ktoré výtlky by bolo potrebné opraviť. Nahlásiť ich môžu mestu do konca apríla na adresu info@handlova.sk.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu