Neopatrnosť pri kúrení môže viesť k požiarom, zraneniam aj úmrtiam


Foto: Neopatrnosť pri kúrení môže viesť k požiarom, zraneniam aj úmrtiam Foto: Ilustračné foto/pixabay.com

Neopatrnosť pri kúrení je jedným z najbežnejších dôvodov vzniku požiaru počas zimnej vykurovacej sezóny. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky preto občanov upozorňuje, aby sa správne starali o svoje vykurovacie telesá, dymovody a komíny.

Počas vykurovacieho obdobia na prelome rokov 2021 a 2022 spôsobila nepozornosť pri kúrení až 64 požiarov, pri ktorých sa zranilo 9 osôb a jedna neprežila. Celková škoda na majetku bola hasičmi vyčíslená na takmer pol milióna eur.

„Počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny bola najčastejšou príčinou požiarov nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, jeho inštalácia, nevhodná konštrukcia, umiestnenie horľavých látok v blízkosti vykurovacích telies, technická porucha v komíne a nesprávna údržba vykurovacích telies, dymovodov a komínov,“ uviedlo ministerstvo vnútra.


Predchádzať zbytočným požiarom môže pomôcť aj pravidelná dôkladná kontrola komínov. Rôzne druhy vykurovacích telies vyžadujú rozličnú frekvenciu čistenia a kontroly komínov. Obdobie medzi jednotlivými kontrolami by sa malo pohybovať v rozmedzí od 2 mesiacov pri spotrebičoch na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW a jedným rokom v prípade komínov s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW.

„Predchádzanie požiarov je verejným záujmom. Aj keď je čistenie komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je spoľahnúť sa na odborníkov,“ upozorňuje prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek.

Právnickým osobám a živnostníkom hrozia v prípade nezabezpečenia odborného preskúšania komínov vysoké sankcie. Maximálna výška pokuty od Hasičského a záchranného zboru môže dosiahnuť až 8 289 eur. Fyzické osoby zaplatia nanajvýš 99 eur.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo