Mesto Trenčín pozýva občanov, aby sa vyjadrili k návrhu zjednosmernenia Cintorínskej ulice


Foto: Mesto Trenčín pozýva občanov, aby sa vyjadrili k návrhu zjednosmernenia Cintorínskej ulice Foto: ilustračná - pixabay.com

Mesto Trenčín pozýva občanov, aby sa vyjadrili k návrhu zjednosmernenia Cintorínskej ulice od garáží (schodiska na ulicu Nová) po ulicu Janka Kráľa v smere od Soblahovskej na Partizánsku.

Vyjadriť sa môžete aj vy na májovom zasadnutí VMČ Stred 16. mája.

Návrh predstavil na aprílovom VMČ Stred vedúci útvaru mobility Róbert Hartmann. Poslanci pozývajú občanov, aby na májovom zasadnutí VMČ predniesli svoj názor a pripomienky, ktoré sa týkajú riešenia dopravnej situácie v tomto úseku.

Podrobný popis návrhu nájdete aj v zápisnici z VMČ v bode Rôzne.

Zjednosmernenie ulice by malo prispieť k zjednodušeniu dopravy, vzniknú aj nové parkovacie miesta


Na ulici vznikne 29 parkovacích miest s pozdĺžnym státím, ktoré by mali slúžiť 20-25 rodinným domom. Zmenila by sa prednosť v jazde, čím by mohlo dôjsť k upokojeniu dopravy.

„Smer jednosmerky bol zvolený s ohľadom na Olbrachtovu ulicu, ktorej smer je otočený opačne. Úsek medzi ulicou Janka Kráľa a Partizánskou zostáva obojsmerný, aby bol možný výjazd vozidiel z Partizánskej a ďalších ulíc aj v smere na Soblahovskú - nebude tak potrebné obchádzať celú štvrť cez Olbrachtovu a Legionársku. Prejazd bude možný cez ulice Janka Kráľa a Krátka,“ uviedol Róbrt Hartmann na zasadnutí VMČ.

Zmena organizácie bude možná až po ukončení rekonštrukcie vodovodu

Realizácia Cintorínskej ulice bude podľa mesta Trenčín možná až po skončení komplexnej rekonštrukcie vodovodov TVK a.s.na uliciach Janka Kráľa, Zelená, Krátka, Tatranská, Záhradnícka, Nová a na dolnej časti Partizánskej ulice. Predpokladané ukončenie prác je koncom septembra 2018. 


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trenčín