Blíži sa už 13. ročník Trenčianskych robotických dní, tohtoročná téma znie Robotika a šport


Foto: Blíži sa už 13. ročník Trenčianskych robotických dní, tohtoročná téma znie Robotika a šport Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Medzinárodná prehliadka spojená sú súťažou autonómnych robotov s názvom Trenčiansky robotický deň sa tento rok koná už 14. a 15. februára 2018, a to už po 13. raz. Organizátorom je Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14 v Trenčíne. Zvýšiť záujem mladej generácie o technické smery sa tento rok pokúsi vďaka téme Robotika a šport. Žiaci stredných a základných škôl odprezentujú na prehliadke vlastné nápady a riešenia, priamo pred potenciálnymi zamestnávateľmi.

Trenčiansky robotický deň (TRD) už niekoľko rokov poskytuje možnosť spolupráce základných, stredných, ale aj vysokých škôl a firiem s technickým zameraním pri zvyšovaní motivácie žiakov o štúdium technických odborov. Týmto spôsobom vytvára priestor pre žiakov na aktívnu realizáciu svojich nápadov.

„Keď sme začínali s touto súťažou, uvažovali sme, ako vôbec motivovať mladých ľudí, aby mali záujem o vedu a techniku. Uvedomili sme si, že je potrebné dávať deťom priestor na to, aby ukázali, čo dokážu. Postupne sme prišli na to, že spojiť možnosť súťaženia a prezentácie vysokých škôl a firiem je atraktívne rovnako pre mladých ľudí ako aj pre ich budúcich zamestnávateľov,“ vysvetlil riaditeľ SOŠ Pod Sokolicami 14 Trenčín Ľuboš Chochlík.Program prvého dňa pozostáva z tréningových jázd, prednášok, workshopov, zaujímavých prezentácií a ukážok techniky. Súťažným dňom bude deň druhý, ktorý doplnia workshopy a prednášky. Počas neho spoznáme víťazov jednotlivých kategórií.

Sprievodnou akciou druhého dňa TRD 2018 bude aj súťaž “Boffin“, určená pre žiakov základných škôl.


Pozostávať bude z praktickej a teoretickej časti, v ktorých si žiaci vyskúšajú nielen zostavenie jednoduchého elektrického obvodu, ale overia si aj svoje teoretické vedomosti. Najviac technicky zručný žiak s najvyšším počtom bodov si za víťazstvo v súťaži odnesie vecnú cenu a diplom. Súťaž sa bude konať 15. februára 2018 o 10.00 h v priestoroch školy na III. poschodí (uč. 163). Prihlásiť sa môžete už teraz na www.sostn.sk alebo sostn@sostn.sk.Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Záštitu nad podujatím prevzali predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček.

Účasť na 13. ročníku Trenčianskeho robotického dňa potvrdili aj školy z Maďarska, Českej republiky, Nemecka a Ukrajiny.

Malou ochutnávkou a zároveň pozvánkou na TRD je podujatie „Ja a robot“, ktoré zorganizovala SOŠ Jilemnického v Trenčíne v sobotu 27. januára 2018 v priestoroch OC Laugariciou Trenčín. V čase od 14.00 h do 19.00 h si návštevníci mohli prezrieť prezentované 3D tlačiarne, malé roboty, ukážky činnosti laserovej gravírovačky, práce žiakov školy či dokonca vyskúšať skladanie malých robotov a fyzikálne pokusy.Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj