Na technickej olympiáde si svoje zručnosti preverilo 60 žiakov zo základných škôl TSK


Foto: Na technickej olympiáde si svoje zručnosti preverilo 60 žiakov zo základných škôl TSK Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

V prvej polovici januára sa uskutočnila Technická olympiáda - súťaž v zručnosti žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. V priestoroch Krajského centra voľného času v Trenčíne a Strednej odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne si tak žiaci zmerali svoje sily. 

„V rámci projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja Hrdina remesla sa organizátori stretli s veľkým nadšením. Cieľom súťaže bolo podporiť talentovanú a zručnú mládež základných škôl a priblížiť svet techniky zábavnou formou,“ informoval kraj.

Poznatky, pocity a vnemy, ktoré žiaci získali vďaka podujatiu môžu zúžitkovať aj pri výbere svojho ďalšieho vzdelávania na strednej škole. Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov v dvoch kategóriách. Prvou kategóriou bolo obrábanie kovov a druhou robotika. 

Prvé miesto v ručnom obrábaní kovov získal pre ZŠ Zlatníky Lukáš Kučera. V robotike si prvenstvo získal žiak ZŠ Bezručovej v Trenčíne, Jaroslav Kačina. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj