Minulý rok hospodáril Trenčín s prebytkom. Dlh mesta klesol od roku 2010 o 57,28 percenta


Foto: Minulý rok hospodáril Trenčín s prebytkom. Dlh mesta klesol od roku 2010 o 57,28 percenta Foto: archív mesto Trenčín

Mesto Trenčín informovalo na svojich stránkach o tom, že v minulom roku hospodárilo s prebytkom 7,6 milióna eur. „Príjmy boli 76,57 milióna eur a výdavky 68,96 milióna eur. Prebytok je ovplyvnený aj nerealizovanými investíciami, ktoré sa presunuli do rozpočtu 2023,“ upresnilo mesto s tým, že hospodársky výsledok sa už previedol do rezervného fondu, ale časť z neho sa zmenou rozpočtu použije na financovanie investičných akcií v tomto roku.

Podľa informácií na stránkach mesta bol dlh Trenčína k 31.decembru minulého roku 16,97 milióna eur. „Od roku 2010 klesol o 57,28 percenta. Pohľadávky ku koncu minulého roka boli 4,17 milióna eur, z toho daňové vo výške 1,24 milióna a nedaňové 2,93 milióna eur. Z toho pohľadávky od občanov, týkajúce sa poplatku za odpad, predstavovali 1,8 milióna eur,“ vysvetlilo mesto.


Najviac financií mesto investovalo do rekonštrukcie šatní na Zimnom štadióne Pavla Demitru, do športového areálu pri Zátoke pokoja, do kompletnej rekonštrukcie cesty na ulici  Mateja Bela, do statickej dopravy Pod Sokolicami. „Najväčšie dotácie a nenávratné finančné príspevky plynuli do rozpočtu mesta na modernizáciu zimného štadióna, riešenie cyklodopravy, rekonštrukciu Hviezdy a regeneráciu vnútroblokov,“ doplnilo vedenie mesta.

Podľa audítorskej spoločnosti, ktorá hospodárenie mesta overila, poskytuje účtovná závierka mesta za rok 2022 pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Vedenie mesta uzavrelo, že audítori skonštatovali, že mesto Trenčín konalo v súlade s požiadavkami zákona.

Prečítajte si viac: