Takmer 4 milióny eur použije TSK na modernizáciu a skvalitnenie vybavení stredných škôl kraja


Foto: Takmer 4 milióny eur použije TSK na modernizáciu a skvalitnenie vybavení stredných škôl kraja Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj získal ďalší nenávratný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Župa sa rozhodla financie využiť na modernizáciu 7 škôl zameraných na odborné vzdelávanie. 

„Okrem stavebných úprav a zatepľovania budov sa zo získaných financií vynovia učebne a dielne, pribudnú aj nové a moderné prístroje či technológia, ktorá skvalitní vyučovací proces,“ povedala vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.

V predložených projektoch župa ráta aj so znižovaním energetickej náročnosti budov a vytvorenie bezbariérových prístupov.

Na tento účel bol z eurofondov schválený príspevok vo výške takmer 4 mil. eur, spolufinancovanie kraja predstavuje 5%.

Plánovaná modernizácia sa týka Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom, Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, Strednej odbornej školy v Prievidzi a Trenčíne, Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici a Myjave a Spojenej školy v Novákoch.

„Hlavným cieľom pri využití prostriedkov z Európskej únie je pozdvihnúť úroveň budúcich absolventov stredných odborných škôl a poskytnúť im čo najidentickejšie podmienky, aké budú mať pri výkone svojho budúceho povolania. Nové vybavenie a moderné učebne majú prispieť k lepšiemu uplatneniu absolventov našich škôl v praxi,“ vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Na školách pribudnú centrá odborného vzdelávania a prípravy, modernizácia škôl reaguje aj na dopyt na trhu práce.

SOŠ v Dubnici nad Váhom čakajú stavebné úpravy objektu Centra odborného vzdelávania a prípravy, zateplením a výmenou okien a dverí by sa mala zvýšiť energetická hospodárnosť budovy. Pribudne tiež moderné materiálno-technické zabezpečenie troch odborných učební odborov strojárstvo a elektrotechnika.


Odborné pracovická by mali rekonštuovať aj na SOŠ stavebnej v Trenčíne. Vybuduje sa tiež bezbariérový vstup do odborných dielní a priestor šatní prerobia na pracoviská pre odborný výcvik žiakov stavebných odborov. Na testovanie stavebných materiálov pre odbor staviteľstvo zriadia vďaka finančnému príspevku laboratória a nakúpia vybavenie odbornej geodetickej učebne.

V súvislosti s dopytom po absolventoch strojárstva prejdú modernizáciou priestory 8 odborných učební na Strednej priemyselnej škole v Myjave. Súčasťou projektu je aj nákup schodolezu, vďaka ktorému dôjde k prepojeniu učebnej a dielenskej časti budovy, počíta sa tiež s drobnými stavebnými úpravami.

Na Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici vznikne nové špecializované pracovisko na vzdelávanie a prax s využitím moderných CNC strojov. Aj v tejto škole na vytvorenie bezbariérových prístupov do učební využijú schodolezy. Drobné stavebné úpravy čakajú takmer celú školu.

Dve špeciálne učebne s najnovším vybavením by vďaka schváleným financiám vo výške takmer 600 tis. eur mali vzniknúť na Strednej odbornej škole v Prievidzi. Stroje v dielňach odborného výcviku bude chladiť zakúpené klimatizačné zariadenie, vybavenie pribudne aj do dielne pre autoopravárov.

Príspevok viac ako 230 000 eur prispeje k rekonštrukcii a vybaveniu laboratórií modernými tehnológiami na Spojenej škole v Novákoch.

Z nového vybavenia troch odborných učební pre vzdelávanie budúcich mechanikov, elektrotechnikov a elektromechanikov sa zas budú tešiť na Strednej odbornej škole v Trenčíne.

 Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj