V budúcom roku by TSK mohol do systému duálneho vzdelávania zapojiť viac ako 1 000 študentov


Foto: V budúcom roku by TSK mohol do systému duálneho vzdelávania zapojiť viac ako 1 000 študentov Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Začiatkom februára bol predstavený Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy, ktorý má prehĺbiť vzťah zamestnávateľov so strednými školami a žiakmi. Realizuje ho Štátny inštitút odborného vzdelávania. Cieľom projektu je okrem iného aj prehĺbenie vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak, ale predovšetkým zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania či príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov. Tento projekt potrvá do októbra 2020.

Vďaka praxi u zamestnávateľa majú študenti možnosť pracovať s modernými zariadeniami a novými technológiami v reálnom prostredí, získať podnikové štipendium a odmenu za produktívnu prácu. Okrem toho by im mal tento systém uľahčiť hľadanie práce po absolvovaní vzdelávania.

Počas trvania projektu sa predpokladá celonárodné zapojenie až 12 000 žiakov a uzatvorenie 1 450 zmlúv so SOŠ, zaškolenie 700 inštruktorov a zriadenie ôsmich DUÁL POINT-ov.  

Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do SDV je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a približne 600 žiakov.

Kraj by v prípade naplnenia ponúkaných učebných miest pre prvákov mohol mať v nasledujúcom školskom roku v projekte zapojených viac ako 1 000 študentov.


„V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 je pre súčasných deviatakov, ktorí sa rozhodujú pre duálne vzdelávanie, v Trenčianskom kraji ponuka na 484 učebných miest, čo je najviac zo všetkých krajov. Týchto 484 miest si medzi sebou podelilo 100 zamestnávateľov, ktorí majú k dispozícii 156 prevádzok s možnosťou praxe pre žiakov,“ povedala vedúca Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu na Úrade TSK Eva Žernovičová.

Pre školský rok 2018/2019 patria vrámci kraja medzi najžiadanejšie odbory mechanik nastavovač, pričom požiadavka od zamestnávateľov je na 100 žiakov.

Ďalším zaujímavým odborom je mechanik – mechatronik s požiadavkou na 51 žiakov a odbor mechanik strojov a zariadení s požiadavkou na 29 žiakov. Po nich nasleduje obrábač kovov a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

 Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj