Dobrovoľní hasiči z Nitrianskeho Rudna sa opäť školili v poskytovaní prvej pomoci


Foto: Dobrovoľní hasiči z Nitrianskeho Rudna sa opäť školili v poskytovaní prvej pomoci Foto: Facebook/Hasiči Nitrianske Rudno dhzo/dhz

Pracovníci v záchranných zložkách majú jeden hlavný cieľ: pomôcť zranenej osobe alebo osobe v núdzi. To si môže niekedy vyžadovať aj poskytnutie prvej pomoci, ktoré musia ovládať bezchybne. Práve z toho dôvodu je potrebné, aby sa v tejto oblasti zdokonaľovali pravidelne.

V piatok 12. mája 2023 sa v zbrojnici dobrovoľných hasičov v Nitrianskom Rudne konal kurz prvej pomoci. Príslušníci zboru sa opäť teoreticky aj prakticky vzdelávali v jej poskytovaní pod záštitou lektora pomoci z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Martina Poštrka. Informovali o tom hasiči vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook.


Kurz v rozsahu 8 hodín bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pri poskytovaní prvej pomoci v najčastejšie sa vyskytujúcich stavoch, s ktorými môže prísť do styku či už naša jednotka alebo aj každý náš člen ako jednotlivec. Na záver kurzu musel každý člen úspešne zvládnuť vedomostný test ako aj praktickú skúšku, čo sa všetkým úspešne podarilo,“ priblížili hasiči.


Hasiči z Nitrianskeho Rudna absolvovali kurz prvej pomoci v minulosti už viackrát, avšak uvedomujú si dôležitosť neustáleho sa zdokonaľovania a opakovania vedomostí v tejto oblasti. V budúcnosti preto plánujú pokračovať v ďalšom vzdelávaní či pomôcť pri vzdelávaní iných.

Ďakujeme lektorovi za skvelý kurz a cenné rady ako aj vynikajúcu komunikáciu pri dohadovaní samotnej realizácie kurzu,“ poďakovali hasiči za cenné rady lektorovi.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: