FOTO: Handlovskí úradníci sa zúčastnili študijného pobytu v Taliansku, naučili sa nové metódy riadenia mesta


FOTO: Handlovskí úradníci sa zúčastnili študijného pobytu v Taliansku, naučili sa nové metódy riadenia mesta
Galéria: 30 fotiek
Foto: www.handlova.sk

V týždni od 17. apríla do 21. apríla 2023 sa v talianskych mestách Terst a Udine v regióne Furlansko-Júlske Benátky konali workshopy a semináre pre samosprávy, ktoré úspešne ukončili projekt Dobrý úradník v roku 2022. Školenia sa zúčastnili aj zástupcovia samosprávy z Handlovej. Informovalo o tom mesto na svojej oficiálnej webovej stránke.

European Label of Governance Excellence (ELoGE) označuje Európsku značku excelentného riadenia samospráv a na Slovensku tento program zabezpečuje občianske združenie Dobrý úradník. V Taliansku sa programu venuje nezisková organizácia Inštitút medzinárodnej sociológie v Gorici (ISIG) a Talianske združenie pre Radu európskych obcí a regiónov (AICCRE). Do programu je v súčasnosti zapojených viac ako 20 krajín.

Cieľom stretnutia v talianskom meste Trieste bola výmena skúseností, implementácia jednotlivých princípov programu EloGE v rámci vlastných samospráv a vytvorenie Sprievodcu pre ďalšie samosprávy v rámci EÚ. Stretnutia zástupcov slovenských a talianskych samospráv s talianskymi kolegami boli obojstranne obohacujúce. Diskusia na odbornej úrovni so samosprávami, ktoré zažívajú podobné problémy je jeden zo spôsobov, ako sa otvoriť novým metódam a postupom a ako využiť dobrú prax pri riešení problémov pri chode našich samospráv,“ priblížilo mesto.

Školenia v Taliansku sa zúčastnilo celkovo 14 zástupcov slovenských samospráv z Bratislavy, Belovej Vsi, Púchova, Košíc - Ťahanoviec a z Handlovej. Na zástupcov čakali každodenné dvojfázové školenia, ktoré zabezpečovali Daniele Del Bianco, riaditeľ Inštitútu ISIG, Ramona Velea, zástupca riaditeľa a Boris Lazov, programový manažér z Rady Európy.


Predmetom diskusií bola aj identifikácia projektových nápadov, ktoré by sa v budúcnosti mohli vypracovať v spolupráci so zahraničnými mestami a obcami s prihliadnutím na to, čo jednotlivé mestá spája. Špecifické ciele je možné dosiahnuť spoluprácou a výmenou osvedčených postupov nielen medzi obcami v jednej krajine, ale aj medzi občanmi rôznych krajín,“ uviedlo mesto.

Program ELoGE vznikol, aby si samosprávy v členských štátoch Európskej únie mohli urobiť analýzu fungovania. Tú si potom medzi sebou porovnajú a spoločne dospejú k súladu. Celkové zhodnotenie zástupcov samospráv z účasti na programe bude zhrnuté v príručke, ktorá bude informovať ostatné samosprávy o programe ELoGE, o dôležitosti 12 princípov dobrého a demokratického spravovania vecí verejných a o dôležitosti vzájomnej cezhraničnej spolupráce.

Analytický materiál ELoGE bude v meste Handlová slúžiť na zlepšenie v oblastiach, ktoré v ňom boli pomenované. Samohodnotiaci proces, ako nová metóda samoauditu vlastnými kapacitami bol pre nás novinkou. Do budúcnosti je možné túto metódu použiť napríklad aj v procese zavedenia systému manažérstva kvality v samospráve (CAF),“ doplnilo mesto.
Prečítajte si viac: