V Púchove opravujú poškodenú komunikáciu, práce potrvajú do konca budúceho týždňa


Foto: V Púchove opravujú poškodenú komunikáciu, práce potrvajú do konca budúceho týždňa Foto: Facebook/Mesto Púchov

Koncom mesiaca máj sa v rámci kontrolného dňa investícií Trenčianskeho samosprávneho kraja stretli primátorka mesta Púchov Katarína Heneková, poslanec mestského zastupiteľstva v Púchove Roman Rosina a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, aby sa dohodli na termíne opravy poškodeného úseku cestnej komunikácie v Nosiciach – mestskej časti mesta Púchov.

Na stretnutí, ktoré prebehlo 22. mája sa predbežne dohodli, že v priebehu mesiaca jún začne oprava najviac poškodeného úseku komunikácie, ktorá je vo vlastníctve Trenčianskej samosprávy. Avšak žiadosť o rekonštrukciu cesty v rozsahu 500 metrov bola predložená už dlhší čas. Mesto o začiatku tejto dlho očakávanej rekonštrukcie informovalo včera 6. júla.

Dňom 6. júla začali opravy cesty frézovaním, v ďalších dňoch dôjde k výškovej úprave a v budúcom týždni prebehne pokládka asfaltov,“ uviedlo mesto Púchov v príspevku na sociálnej sieti. Práce by mali byť kompletne ukončené v priebehu budúceho týždňa.


Prečítajte si viac: