Desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov obsadili vodnú nádrž pri Prievidzi


Foto: Desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov obsadili vodnú nádrž pri Prievidzi
Galéria: 18 fotiek
Foto: HaZZ TN

Ako informoval Marián Petrík z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, 12. júna sa uskutočnilo súčinnostné povodňové cvičenie hasičov Trenčianskeho kraja. „Cvičenie zamerané na výkon záchranných prác na otvorenej vodnej ploche a zachytenie uniknutých ropných látok sa konalo na vodnej nádrži Nitrianske Rudno, v okrese Prievidza,“ doplnil M. Petrík.


Cieľom cvičenia bolo podľa slov M. Petríka preverenie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Trenčianskeho kraja pri simulovanej udalosti, ktorou bola zrážka motorového člna s vodným bicyklom ako aj výkon záchranných prác na vodnej hladine, či záchrana osôb na vodnej hladine z motorového člna.

Desiatky hasičov si zároveň precvičili záchranu, transport a vyťahovanie osôb z vodného prostredia s následným poskytnutím predlekárskej prvej pomoci, zachytávanie, zber, odstraňovanie a zabezpečenie uniknutých ropných látok na vodnej nádrži.


Súčasťou cvičenia bolo aj precvičenie súčinnosti profesionálnych hasičov Trenčianskeho kraja s členmi miestneho dobrovoľného hasičského zboru Nitrianske Rudno, ako aj precvičenie taktiky a nových postupov záchrany osôb na vodnej hladine pomocou člna s nízkym ponorom.

Na súčinostnom povodňovom cvičení sa zúčastnilo 28 hasičov zo všetkých okresných riaditeľstiev v Trenčianskom kraji, ktorých doplnili 4 dobrovoľní hasiči z Nitrianskeho Rudna. „Počas výcviku bolo nasadených spolu 16 kusov hasičskej techniky, z toho 7 člnov,” prezradil M. Petrík.Prečítajte si viac: