V Trenčíne pribudnú cyklochodníky a lavičky so stojanmi pre bicykle za 150-tisíc eur


Foto: V Trenčíne pribudnú cyklochodníky a lavičky so stojanmi pre bicykle za 150-tisíc eur Foto: google.com

Mestu Trenčín poskytlo Ministerstvo investícií nenávratný finančný príspevok vo výške 149 152,68 eur na vybudovanie nových úsekov cyklotrasy. Tie povedú ulicami Bratislavská, Žabinská a Palackého. Pokiaľ sa nevyskytnú nečakané komplikácie, projekt by mal byť dokončený ešte v priebehu aktuálneho mesiaca.

Stavba je súčasťou projektu Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne, ktorého cieľom je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Výsledkom by malo byť celkovo 380 metrov nových cyklochodníkov s oddelenými pruhmi, ktoré prepoja už existujúce úseky.


Nové úseky sú súčasťou napojenia na Vážsku cyklomagistrálu a taktiež na cezhraničnú cyklotrasu Trenčín – Nemšová – Česká republika. Zároveň kompaktne prepájajú mestské časti Zlatovce a Istebník s centrom mesta a sídliskom Juh. Ide teda o projekt s významným lokálnym, ale aj nadregionálnym významom. 


Celková výška oprávnených výdajov pri stavbe cyklochodníkov je 157 002,82 eur, z čoho Európska únia prispela prostriedkami vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zdrojov pochádza zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Mesto Trenčín si samostatne zaobstará financie vo výške 5% celkovej ceny projektu, čo predstavuje 7 850,14 eur.

Súčasťou projektu bude vybudovanie osvetlenia, 7 lavičiek so stojanmi na bicykle a mobiliár tvorený 58 kvetináčmi pre stromy, kry a trávy. Tieto prvky majú opticky oddeliť cyklotrasu od chodníka pre peších. Nové cyklochodníky umožnia obyvateľom Trenčína a okolitých obcí komfortnejšiu a bezpečnejšiu mestskú mobilitu.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: