FOTO: V Prievidzi vynovia chodníky, vysadia zeleň a doplnia lavičky za 360-tisíc eur


FOTO: V Prievidzi vynovia chodníky, vysadia zeleň a doplnia lavičky za 360-tisíc eur
Galéria: 3 fotky
Foto: Facebook/Mesto Prievidza

V utorok 11. júla dôjde v meste Prievidza k odovzdaniu dvoch stavenísk v rámci pripravovaného projektu s názvom Vodozádržné opatrenia, ktorého zmluva bola uzatvorená ešte v priebehu minulého roka 2022. Stavebné práce sa budú súčasne realizovať na Mierovom námestí aj v mestskom parku. Celková rekonštrukcia potrvá približne 4 mesiace.

Mesto má v pláne odstrániť časť existujúcich chodníkov a nahradiť ich zeleňou, osadený tam bude aj nový mobiliár. Tieto zmeny by mali pomôcť k zmierneniu negatívnych dôsledkov zhoršovania klímy. Na realizáciu projektu bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote takmer 360-tisíc eur.


„Pochôdzna vrstva (chodníkov - pozn. redakcie) bude vymenená za priepustný povrch s vodozádržnou funkciou v kombinácii s vegetáciou podporujúcou zadržiavanie vody a výpar zrážkovej vody,“ približuje na oficiálnej webstránke mesta Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku.

V lokalite mestský park bude práce na vodozádržných opatreniach vykonávať stavebná spoločnosť STRABAG, s.r.o. Prievidza. V rovnaký čas začnú prípravy a stavebné práce na Mierovom námestí, kde ich bude zhotovovať spoločnosť M – Silnice, s. r. o. Žilina. 

 Prečítajte si viac: