Zápis do MŠ v Prievidzi bude prebiehať od 2. do 4. mája, nezabudnite si priniesť potrebné doklady


Foto: Zápis do MŠ v Prievidzi bude prebiehať od 2. do 4. mája, nezabudnite si priniesť potrebné doklady Foto: ilustračná - pixabay.com

Nezabúdajte, že sa blížia zápisy do viacerých Materských škôl. Mesto Prievidza informovalo rodičov, ktorí majú záujem prihlásiť svoje deti do niektorej z ich škôlok, môžu tak urobiť v období od 2. do 4. mája, a to v šase od 8:00 do 16:30. Zápisy sa budú konať v priestoroch jednotlivých materských škôl.

Medzi škôlky, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti Prievidze a ktorých sa tieto dátumy týkajú patria:
MŠ Ulica P. Benického 154/1,
Cesta Vl. Clementisa 251/12,
MŠ Nábr. sv. Cyrila 306/28,
ZŠ s MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5,
MŠ Ulica M. Gorkého 223/2,
MŠ Ulica D. Krmana 334/6,
ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37,
MŠ Ulica J. Matúšku 759/1,
MŠ Ulica M. Mišíka 398/15,
MŠ Ulica A. Mišúta 731/2,
MŠ Športová ulica 134/34. 

Do Materských škôl sa prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na zápise je potrebná prítonosť rodiča, alebo zákonného zástupcu. Nezabudnite so sebou priniesť:
- písomnú písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, 
- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, 
- občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva sa prednostne do škôlok prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov a tie, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Mesto Prievidza