Miestna akčná skupina Vršatec otvorila novú vyhliadkovú vežu


Foto: Miestna akčná skupina Vršatec otvorila novú vyhliadkovú vežu

Milovníci turistiky a krásnej prírodnej scenérie Trenčianskeho kraja si v piatok, 24. apríla prišli na svoje. V Trenčianskej Závade sa po ôsmich mesiacoch intenzívnych prác uskutočnilo slávnostné otvorenie Vyhliadkovej veže – MAS Vršatec.

Veža týčiaca sa do výšky 26 metrov prilákala pozornosť nielen širokej verejnosti ale aj predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Slávnostného otvorenia vyhliadkovej veže sa zúčastnil tiež Martin Barbarič, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Eva Hejduková, predsedníčka MAS Vršatec; Pavol Chmelina, podpredseda MAS Vršatec a Tomáš Kozolka, manažér MAS Požitavie-Širočina. 

Predseda TSK Jaroslav Baška v úvode poďakoval MAS Vršatec a všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu výstavby Vyhliadkovej veže - MAS Vršatec.

„Mal som možnosť vidieť veľa projektov, vďaka ktorým MAS Vršatec zveľaďuje okolie. Jedným z takýchto projektov je aj táto vyhliadková veža. Myslím si, že táto rozhľadňa priláka v budúcnosti veľmi veľa ľudí,“ uviedol Jaroslav Baška a dodal: „Trenčiansky kraj nie je len krajom hradov a zámkov, ale aj rozhľadní, ktoré tu pribúdajú každým rokom. Viem, že sa plánujú aj ďalšie rozhľadne podobného charakteru, ktoré určite prilákajú veľa zvedavcov a ľudí, ktorí sa budú chcieť pokochať prírodou a krásnym výhľadom.“

Stavbu Vyhliadkovej veže – MAS Vršatec ocenil aj generálny riaditeľ Sekcie rozvoja a vidieka.

„Jednou z priorít v novom programovacom období 2014-2020 je podpora vidieckej ekonomiky. Vyhliadková veža - MAS Vršatec je príkladom toho, že systém zdola nahor slúžia k opodstatneným veciam, ktoré prispievajú k rozvoju vidieka a našej krásnej krajiny,“ uviedol Martin Barbarič.

Vyhliadková veža, ktorá je bez poplatku prístupná verejnosti, bola zrealizovaná vďaka projektu spolupráce MAS Vršatec a Občianskeho združenia pre rozvoj mikroregiónu Požitavie-Širočina, v rámci opatrenia LEADER. Hlavným cieľom výstavby vyhliadkovej veže je najmä podpora turizmu a zviditeľnenie Trenčianskej Závady a jej okolia, ako turisticky zaujímavej destinácie.

Miesto: -
Dátum: 27.04.2015