Na Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku mal zástupcov aj TSK, domov priniesli významné ocenenia


Foto: Na Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku mal zástupcov aj TSK, domov priniesli významné ocenenia
Galéria: 11 fotiek
Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Tento rok sa začiatko decembra konal už 15. ročník Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku v Moskve. Aj náš kraj mal na súťaži svojich reprezentantov. 

V rámci súťaže si môžu žiaci prehĺbiť, doplniť a overiť svoje znalosti z ruského jazyka, literatúry a dejín Ruska. Olympiáda dáva žiakom tiež príležitosť pozrieť si Moskvu, hlavné mesto Ruskej federácie. Zároveň prináša zaujímavú a lákavú odmenu pre víťaza, a to nárok na bezplatné štúdium na Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve. Tento inštitút sa už od roku 1966 zameriava na jazykovú výučbu študentov z rôznych krajín. 

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, a to pre žiakov vyšších tried zahraničných škôl, ktorí študujú ruštinu ako cudzí jazyk a pre žiakov vyšších tried zahraničných škôl s ruským vyučovacím jazykom. 


Kvalifikácia a semifinálová etapa olympiády sa uskutočnila on-line, čo dáva možnosť porovnať si vedomosti všetkým deťom bez ohľadu na úroveň znalosti jazyka a miesta bydliska. „O školské a krajské kolá, z ktorých sa postupuje priamo na olympiádu, sa organizačne stará Krajské centrum voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Žiaci z nášho kraja patria už dlhodobo medzi najlepších v ruskom jazyku. Je to veľký úspech,“ povedala riaditeľka KCVČ v Trenčíne Renáta Bieliková.

TSK reprezentoval Ivan Pančiak z Gymnázia Myjava, ktorý obsadil druhé miesto v kategórii B2 a prvé miesto v kategórii Mladý rétor. Najmladšia účastníčka olympiády, Timea Jurčová, z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne získala v kategórii C1 certifikát účastníka.  

„Pochvalu za krásnu ruštinu im osobne udelil aj prorektor Puškinovho inštitútu v Moskve. Ceny účastníkom odovzdával aj zástupca Veľvyslanectva SR v Moskve Martin Žilínek – atašé a tlačový tajomník,“ informoval Trenčiansky samosprávny kraj. 
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj