ŽSR a Polícia SR si v posledný novembrový deň posvietia na nelegálne prechody cez železničné trate


Foto: ŽSR a Polícia SR si v posledný novembrový deň posvietia na nelegálne prechody cez železničné trate Foto: .facebook.com/zelezniceslovenskejrepubliky

Preventívno-bezpečnostná akcia ŽSR v spolupráci s Políciou, ktorá má názov  „Stihnem – Nestihnem“ je zameraná na nelegálne prechody cez železničnú trať, ktorými si občania skracujú cestu. Akcia bude prebiehať v posledný novembrový deň.

Občania prechádzaním cez železničnú trať na iných miestach ako na vyznačených prechodoch nielenže porušujú zákon a odpúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým ohrozujú svoj život. 

„ŽSR a Prezídium Policajného zboru vybrali v rámci celého Slovenska 85 miest a obcí, kde budú hliadky Policajného zboru v najfrekventovanejšom čase monitorovať pohyb osôb na miestach, kde to nie je dovolené a tiež 32 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod,“ uvádza hovorkyňa ŽSR, Martina Pavlíková.

Cieľom akcie je informovať tých, ktorí nelegálne prechody využívajú nato, že porušujú zákon a informovať ich o tom aké nebezpečné to pre nich môže byť. Výnimočne budú previnilci v tento jeden deň dostávať namiesto pokuty informačné letáky., v ktorých je podrobne vysvetlené ako správne cez železničné priecestia prechádzať. 


Prechádzanie cez koľaje je v územnej pôsobnosti KR PZ v Trnave nedovolené na týchto miestach:
1. ŽST Prievidza sa ľudia pohybujú v koľajisku, a to od st. I  povedľa koľaje smerom na sídlisko Zapotôčky
2. ŽST Handlová v obvode stanice si ľudia skracujú cestu od výpravnej budovy medzi koľajami  č.4 a 6 smerom na st. II k priecestiu v km 18,701
3. Veľké Uherce – Veľké Bielice – km 0,350
4. Nové Mesto nad Váhom - cez žilinské zhlavie, z Rybárskej ulice ľudia volia cestu ku OC KAUFLAND mimo vybudovaného nadchodu
5. ŽST Topoľčany, žkm cca 68,500. Civilné osoby využívajú miesto na prechod medzi ulicou M.Rázusa a ulicou P.Jilemnického. K stretu osoby s dráhovým vozidlom na uvedenom mieste zatiaľ nedošlo.
6. V úseku trate Veľké Bielice – Nitrianske Pravno v žkm:  0,800, 1,450, 1,700,   1,900, 3,400,   3,450, 20,900, 27,100
7. V úseku trate Prievidza – Handlová v žkm:  1,450, 2,300, 10,050, 16,800, 17,100, 17,550, 17,750, 17,850, 18,000
8. V úseku trate Horná Štubňa – Handlová v žkm17,500
9. Zástavka Trenčín – Zlatovce, prechod cez koľaje na konci protihlukovej steny od Trenčína.

Vyznačené železničné priecestia v  územnej pôsobnosti KR PZ v Bratislave, ktoré sú legálne a určené na prechod cez železničnú trať: 
1. Trenčianska Teplá SP1916
2. Prievidza - žel. priecestie pod Banskou 08:00 - 09:15 h
3. Prievidza - žel. priecestie Košovská ulica 09:30 - 10:45 h



Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: ŽSR