Projekt na podporu zamestnania v hornonitrianskom regióne bude pokračovať


Foto: Projekt na podporu zamestnania v hornonitrianskom regióne bude pokračovať Foto: mm/archív Michal Ďureje

Ako informoval poslanec trenčianskej župy a zároveň starosta Lehoty pod Vtáčnikom Michal Ďureje, na rokovaní zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bol schválený projekt „Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra II. Ten bude aktívny od januára 2025.

„Zmyslom projektu je zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza a Slovenských elektrární v závode Elektrárne Nováky,“ priblížil M. Ďureje s dovetkom, že viacerí ľudia, ktorí boli naviazaní na aktuálny projekt, boli v obavách, či podpora zamestnancov bude pokračovať.


Hlavným problémom, ktorý rieši tento projekt, je podľa M. Ďurejeho očakávaná strata zamestnania zamestnancov banského priemyslu a odvetví priamo naviazaných na ťažbu hnedého uhlia ako dôsledok ukončovania banskej činnosti v regióne.

„Zamestnancom baní bude potrebné pomôcť pri nadobudnutí takých zručností, ktoré im umožnia ich ďalšie uplatnenie na trhu práce po ukončení pracovného pomeru tak, aby bolo nové uplatnenie pre konkrétnu osobu udržateľné,“ pokračoval župný poslanec.


S týmito zamestnancami bude podľa jeho slov potrebné pracovať, ponúknuť im možnosť ďalšieho uplatnenia a pomôcť im s adaptačným procesom na nové profesijné zameranie. „Bude im zabezpečený finančný príjem na úrovni priemernej mesačnej mzdy, sociálne poistenie a zdravotné poistenie, a to po dobu najviac 6 mesiacov po tom, ako bude stanovený dátum ukončenia ich pracovného pomeru,“ pokračoval M. Ďureje s tým, že projekt sa zameriava aj na nefinančnú pomoc v podobe súdržnosti zázemia pre zamestnancov baní a aj elektrární a to najmä cez osobnú konzultáciu s tútorom a inými odborníkmi.

Prečítajte si viac: