V Handlovej chcú socializovať deti zasiahnuté pandémiou, mesto ich aktivity podporí aj finančným príspevkom


Foto: V Handlovej chcú socializovať deti zasiahnuté pandémiou, mesto ich aktivity podporí aj finančným príspevkom Foto: ilustračné - www.pixabay.com

Organizácie, ktoré by chceli zapojiť svoj projekt do programu Hoď to tam!, a získať tak finančné prostriedky na jeho realizáciu majú čas na zahlásenie do 21. mája 2023. Po tomto dátume bude o pridelení príspevku rozhodovať komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou.

Program Hoď to tam! sa zameriava na podporu aktivít a projektov v meste Handlová na rok 2023, vďaka ktorým sa zvýši socializácia detí zasiahnutých pandémiou Covid-19. Poskytuje finančné prostriedky na podporu nápadov mladých ľudí, aktivít detí a mládeže a pomáha ich realizovať.

Žiadateľom môžu byť žiacke školské rady, neformálne skupiny detí a mládeže, Detský a mládežnícky parlament mesta Handlová alebo občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a spolky pôsobiace na území mesta. Projekty môžu byť z oblasti kultúry, športu, kvality života a ekológie alebo zvýšenia kvality trávenia voľného času,“ uviedlo mesto Handlová na svojej oficiálnej webovej stránke.

Projekt bol realizovanú už v roku 2022 kedy občania zahlasovali za projekty Sedenie pod vŕbou (Základná škola Školská), Futbal na Novej Lehote, HendiCamp a Bicyklová dráha na hornom konci (Handlová). Tento rok je možné podporiť projekty sumou 1500 eur.


Dotáciu je možné poskytnúť na nájom priestorov, techniky a materiálu, na náklady spojené s realizáciou projektu, na honoráre výkonných umelcov, účinkujúcich, rozhodcov alebo na úhradu cestovných nákladov. Dotáciu je možné poskytnúť aj na prevádzkové náklady, odvoz a likvidáciu odpadu alebo kancelárske potreby,“ uviedlo mesto.

Žiadosti o finančný príspevok, ktoré nájdete tu, je potrebné zasielať:

  • poštou na adresu MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 97251 Handlová,
  • osobne do podateľne na MsÚ,
  • alebo emailom na adresu andrea.bacusan@handlova.sk.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu