Trenčiansky samosprávny kraj stále zbiera materiály ku knižnej publikácii o umeleckých zoskupeniach


Foto: Trenčiansky samosprávny kraj stále zbiera materiály ku knižnej publikácii o umeleckých zoskupeniach Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj stále zbiera materiály na tvorbu knižnej publikácie, ktorá sa bude venovať kultúrnemu dedičstvu kraja. Vyplnené formuláre môžete kraju zasielať do konca mája 2018.

„Vzácny odkaz našich predkov, ktorý sa po desaťročia šíril prostredníctvom hudby a odovzdával z pokolenia na pokolenie v podobe piesní, krojov či ľudových zvykov. To všetko má obsiahnuť pripravovaná publikácia Trenčianskeho kraja, ktorá prehľadnou formou predstaví hudobné zoskupenia pôsobiace na území kraja, ich históriu, súčasnosť i špecifiká. Jej súčasťou sa ešte stále môže stať aj folklórna skupina, folklórny súbor či iné hudobné zoskupenie práve z vášho okresu či obce,“ uvádza TTSK.

Už od konca januára tohto roka pripravuje kraj prehľad hudobných a umeleckých zoskupení, ktoré na jeho území pôsobili v minulosti, alebo stále pôsobia.

Zaslať vyplnený formulár, ktorý bude obsahovať všetky požadované informácie spolu s piatimi fotografiami môžu presne špecifikované hudobné zoskupenia až do konca mája 2018.


Formulár a podklady môžete poslať na mailovú adresu lenka.kukuckova@tsk.sk, alebo poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

„Snahou župy je vytvoriť publikáciu, ktorá bude poďakovaním za dlhoročnú činnosť a uchovávanie tradícií jednotlivým hudobným zoskupeniam, ale predovšetkým odkazom pre mladšie generácie,“ doplnil informácie kraj. 
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj