Trenčín získal ďalší nenávratný príspevok, 104 525 eur, v rámci programu Zelenej infraštruktúry


Foto: Trenčín získal ďalší nenávratný príspevok,  104 525 eur, v rámci programu Zelenej infraštruktúry Foto: Ilustračná

Vrámci výzvy Zelená infraštruktúra Integrovaného regionálneho operačného programu 2012 - 2020 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva ďalší projekt mesta Trenčín, a to projekt Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu.

Trenčín tak na vypracovanie strategického dokumentu získa nenávratný príspevok vo výške 104 525,23 eur.

„Adaptačná stratégia je pre naše mesto dôležitá z hľadiska zodpovedného plánovania udržateľného urbanizmu tak, aby bolo územie Trenčína schopné koncepčne čeliť zmenám a rizikám vyplývajúcim z klimatickej zmeny,“ informuje mesto Trenčín.

Dokument, ktorý mesto vypracuje ešte v tomto roku, bude podkladom pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia o adaptačnej stratégii.

„Dokument bude okrem iného obsahovať aj návrh adaptačných opatrení v environmentálnej, ekologickej, sociálnej i ekonomickej oblasti na elimináciu negatívnych vplyvov klimatických zmien s využitím ich pozitívnych účinkov,“ dodáva mesto. 

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Mesto Trenčín