V OC Laugaricio prebieha Európsky deň 112, osvetová akcia zameraná na dôležitosť tiesňových volaní


Foto: V OC Laugaricio prebieha Európsky deň 112, osvetová akcia zameraná na dôležitosť tiesňových volaní Foto: facebook.com/policiaslovakia

V rámci Európskeho dňa 112 sa Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín rozhodlo usporiadať oslavu Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 v OC Laugaricio v Trenčíne, už 9. februára, zároveň s podobnými podujatiami Ministerstva vnútra SR a záchranných zložiek na celom Slovensku.

Európsky deň 112 pripadá na 11. februára, teda na nedeľu. Vyhlásila ho Európska asociácia liniek tiesňového volania EENA. 

Cieľom Európskeho dňa 112 je zvýšiť povedomie občanov o existencii a fungovaní čísla tiesňového volania 112, eliminovať počet neoprávnených volaní, zvýšiť efektivitu záchranných zložiek, a tým významnou mierou pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia. 

Vrámci programu Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 v OC Laugaricio dňa 9. februára 2018 sa môžete tešiť na:
- propagácia a osveta čísla tiesňového volania 112 súvisiaca so správnym používaním čísla tiesňového volania 112
- rozdávanie propagačných materiálov a poskytovanie rôznych informácií formou komunikácie
- prezentácia zložiek integrovaného záchranného systému: Záchranná zdravotná služba, Hasičský a záchranný zbor, Banská záchranná služba 

Hlavnými organizátormi Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 sú Okresný úrad Trenčín, Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín, v spolupráci s Krajským a Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby v Trenčíne a Banskou záchrannou službou Prievidza


V Slovenskej republike bolo číslo tiesňového volania 112 zavedené  1. júla 2003.

„Osvetová činnosť v rámci „Európskeho čísla tiesňového volania 112“ je zameraná predovšetkým na deti, mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele využitia čísla tiesňového volania 112, hlavne o efektívnej komunikácií s operátormi pri volaní na číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri záchrane života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia,“ informovalo Ministerstvo vnútra SR.  

V Bratislave pri tejto príležitosti zorganizovali v priestoroch letiskovej haly M. R. Štefánika množstvo aktivít pre návštevníkov. Už dnes, od 10:00 do 14:00 bude v rámci prevencie a osvetovej činnosti prezentovať činnosť záchranných zložiek.

Návštevníci ED 112 majú možnosť oboznámiť sa s prácou a činnosťou hasičov, policajtov, zamestnancov odboru kriminality MV SR, zamestnancov kontrolného a chemického laboratória, s činnosťou a prácou operátorov koordinačného strediska, s činnosťou a prácou zamestnancov odboru krízového riadenia a sekcie krízového riadenia.

Miesto: OC LAugaricio, trenčín
Dátum: 09.02.2018 - 10:00    15:00


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky