V piatok slávnostne otvorili nový zberný dvor v Trenčíne, v mestskej časti Sever na ulici K zábraniu


Foto: V piatok slávnostne otvorili nový zberný dvor v Trenčíne, v mestskej časti Sever na ulici K zábraniu Foto: trencin.sk

V piatok, 2. februára, oficiálne otvorili tretí zberný dvor v Trenčíne, ktorý je prístupný verejnosti od 9. januára. Zberný dvor sa nachádza v mestskej časti Sever na ulici K zábraniu.

Mesto pomohlo nájsť vhodný pozemok, tak aby spĺňal všetky podmienky na zariadenie dvora, náklady na jeho vybudovanie znášala spoločnosť Marius Pedersen.

„Celková investícia dosiahla 73 tisíc eur. Tento zberný dvor má rozlohu 660 metrov štvorcových a je vybavený ekoskladom na nebezpečné odpady, váhou na váženie drobného stavebného odpadu a veľkoobjemovými kontajnermi aj pre triedené zložky komunálneho odpadu. Zberné dvory patria do modernej koncepcie nakladania s komunálnym odpadom a verím, že aj Zberný dvor Sever prispeje k naplneniu myšlienky čistého mesta,“ povedal na otvorení zberného dvora generálny riaditeľ Marius Pedersen, a s., Oliver Šujan.

Trenčania môžu v novom zbernom dvore odovzdať zdarma triedené zložky komunálneho odpadu, ako sú sklo, papier, plast, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, biologicky rozložiteľný odpad.


Rovnako sem môžu priviezť aj drobný stavebný odpad, jedlé oleje a tuky, a tiež elektroodpad z domácností. Z nebezpečných odpadov je možné v tomto zbernom dvore odovzdať žiarivky, spotrebnú elektroniku a bielu techniku.


 „Z hľadiska veľkosti tejto mestskej časti a aj počtu obyvateľov, ktorí tu žijú, je to dôležitá služba, ktorú budú mať nablízku. Ďakujem spoločnosti Marius Pedersen za výbornú spoluprácu pri zlepšovaní podmienok pre občanov Trenčína v oblasti odpadového hospodárstva. Dnes má už každá mestská časť zabezpečenú lepšiu dostupnosť do zberného dvora a tak sa budeme viac venovať, už aj v tomto roku, budovaniu polopodzemných kontajnerov,“ uviedol R. Rybníček, ktorý zároveň vyjadril poďakovanie za podporu a pomoc pri vzniku nového zberného dvora aj zástupcom Okresného úradu (Odbor životného prostredia) i predstaviteľom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Prístup do zberného dvora, ktorý sa nachádza v oplotenom areáli pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens, je odbočkou priamo z mestskej komunikácie na Kubranskej ulici. Otvorený je od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 17.30 hodiny, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 h. Telefonický kontakt: 0914 362 111, dispečing: 032/640 13 40.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trenčín