Mesto Trenčín pridelí v tomto roku dotácie aj v sociálnej oblasti, žiadosti treba poslať do 27. 2.


Foto: Mesto Trenčín pridelí v tomto roku dotácie aj v sociálnej oblasti, žiadosti treba poslať do 27. 2. Foto: ilustračná - pixabay.com

Aj v roku 2018 poskytne mesto Trenčín finančnú podporu projektom a organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom v sociálnej oblasti.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín vyhlásil primátor mesta Richard Rybníček dotačné kolo na príspevky neštátnym subjektom – grantový program,“ informuje mesto Trenčín.

Stačí poslať vyplnenú žiadosť a všetky potrebné prílohy na Mestský úrad, alebo odovzdať podklady na podateľni Mestského úradu Trenčín na Mierovom námestí 2 do 27. februára.

„Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti, a to na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu,“ infomruje mesto Trenčín. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: trencin.sk