Trenčianska župa zvyšuje plat cestárom a sociálnym pracovníkom až o 50 eur mesačne


Foto: Trenčianska župa zvyšuje plat cestárom a sociálnym pracovníkom až o 50 eur mesačne Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol už v roku 2016 riešiť situáciu s nízkym platovým ohodnotením v niektorých oblastiach, v ktorých musia pracovníci robiť denne, aj cez sviatky, či víkendy.  Popri pravidelnej valorizácii platov v rámci Vyššej kolektívnej zmluvy župa zvyšuje mesačné ohodnotenie týchto zamestnancov aj nad jej rámec. V roku 2018 tak urobí až o 50 € mesačne. 

TSK plánuje finančne podporiť kuchárky v školských jedálňach a upratovačky v školách, opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb s nepretržitou prevádzkou a tiež cestárov, ktorí musia kontrolovať stav ciest dennodenne. 

„Kým v roku 2016 si o 15 € mesačne zo župného rozpočtu prilepšili odborní zamestnanci zariadení sociálnych služieb, tento rok to bolo už 30 € pre všetkých bez rozdielu. Vo zvyšovaní platového ohodnotenia nad rámec valorizácie platov, ktorá budúci rok dosiahne výšku 4,8%, kraj pokračuje aj v roku 2018. Plat všetkým odborným zamestnancov, ale aj obslužnému personálu v týchto zariadeniach zvýši o 50 € mesačne,“ uvádza TSK. 

V prípade nepedagogických zamestnancov škôl a dpravných pracovníkov plánuje župa rovnaké opatrenia. Z rozpočtu tak vyčlenili na tento účel takmer 1,5 milióna eur. 

„Týmto krokom si chceme nielen udržať zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ale aj motivovať nových ľudí na prácu v týchto oblastiach. Zároveň chceme dať všetkým týmto ľuďom najavo, že ich prácu si vážime a že si zaslúži byť ohodnotená,“ komentoval pravidelné zvyšovanie miezd trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Zvýšenie ohodnotenia zamestnancov týchto služieb tak bude platiť župa zo svojho vrecka. 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj