Projekt AKTIV a spolupráca Trenčianskeho a Zlínskeho kraja pomáhajú mladým ľuďom pri výbere povolaní


Foto: Projekt AKTIV a spolupráca Trenčianskeho a Zlínskeho kraja pomáhajú mladým ľuďom pri výbere povolaní Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky kraj spolupracuje so Zlínskym krajom na projekte AKTIV, ktorého účelom je podpora práce s mládežou. 

Projekt nadväzuje na predchádzajúce skúsenosti s prácou s mládežou, pracovníkmi s mládežou a na spoluprácu so samosprávami, ktorých predstavitelia sú dôležitými aktérmi pri nastavovaní systému práce s mládežou na miestnej úrovni. 

„Projekt reaguje na potrebu zapojenia mladých ľudí do života v meste či obci už v mladšom veku vo forme dobrovoľníctva a na nedostatočné prepojenie medzi organizáciami pracujúcimi s mládežou a inštitúciami zodpovednými za mládežnícku politiku najmä na úrovni miest a obcí,“ priblížila koordinátorka práce s mládežou TSK Silvia Štefániková. 

Hlavným cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom objaviť svoj potenciál, aby im skúsenosti pomohli vybrať si povolanie. Prostredníctvom realizácie svojho vlastného projektu budú mať jednotlivci reálnu skúsenosť s aktívnym ovplyvňovaním svojho okolia.

Pracovníci, ktorí sa mládeži venujú si vďaka tomu projektu môžu nájsť nové spôsoby ako sa mladým priblížiť a motivovať ich. Spoločne si vymenia skúsenosti a fungujúce postupy, ktoré sa im v praxi osvedčili. 

„Projekt prinesie novú inovatívnu metodiku pre pracovníkov s mládežou, príručku pre samosprávy s postupmi a návodmi na rozvoj práce s mládežou, dôkazy o dopadoch vzdelávacích aktivít na rozvoj s mládežou a celkovo až 32 preškolených pracovníkov s mládežou a 120 mladých ľudí schopných aktívne prispieť k životu v komunite,“ doplnila Silvia Štefániková.

„Organizátormi projektu AKTIV, ktorý je realizovaný na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a Zlínskeho kraja, sú ľudia z projektu YouthWatch spoločne s Prázdninovou školou Lipnice, Regionálnym centrom mládeže Trenčín a združením Atmosféra. Projekt finančne podporil program Európskej komisie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Nad celým týmto projektom prevzal záštitu predseda TSK Jaroslav Baška,“ uvádza TSK na svojej internetovej stránke. 


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj