Polícia apeluje na vodičov, aby sa správali disciplinovane


Foto: Polícia apeluje na vodičov, aby sa správali disciplinovane

Prejazd križovatkou ulíc Bratislavská, Hlavná a Bavlnárska si z dôvodu vysokej intenzity cestnej premávky vyžaduje od každého účastníka cestnej premávky, aby si počínal mimoriadne opatrne.

Z dôvodu modernizácie železničnej trate došlo na tejto križovatke k zmene organizácie dopravy. V súčasnej dobe je riadená svetelnou signalizáciou.

Situáciu výrazne komplikuje najmä blízkosť železničnej trate, ktorá prechádza naprieč Hlavnou ulicou. Práve železničné priecestie predstavuje zvýšené nebezpečenstvo najmä pre vodičov prichádzajúcich do križovatky s Bratislavskou ulicou v smere od mestskej časti Zlatovce.

Polícia preto apeluje na vodičov, aby sa správali disciplinovane a striktne dodržiavali všetky pravidlá cestnej premávky týkajúce sa jazdy cez križovatku ako aj prejazdu cez železničné priecestie.

Aj v čase fungujúcich dopravných zariadení pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.

Zo zákona tiež vyplýva, že vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli a smú prechádzať cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde. Nesmú pritom zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť ho zo železničnej trate; ak to nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Trenčíne zvlášť upozorňuje všetkých občanov na to, že vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.

Miesto: -
Dátum: 12.04.2015Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu