Verejnosť vybrala komunitné projekty, ktoré získajú podporu v Trenčianskom kraji


Foto: Verejnosť vybrala komunitné projekty, ktoré získajú podporu v Trenčianskom kraji Foto: Facebook/Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj zverejnil výsledky hlasovania obyvateľov, ktorí prostredníctvom SMS rozhodli o tom, ktoré komunitné projekty získajú príspevok na realizáciu z Participatívneho - komunitného rozpočtu kraja pre rok 2023. Úspešné projekty získajú na svoju realizáciu po 2 200 eur. 

Tento rok bojovalo o hlasy 124 projektov, pričom uspelo 78 z nich. Do hlasovania za občianske nápady sa tento rok zapojilo rekordných takmer 35-tisíc ľudí. Najviac projektov bolo prihlásených za okres Partizánske – celkovo 21. 

Medzi tohtoročnými súťažiacimi sa objavili aktivity zamerané na šport, voľnočasové aktivity, ale aj sociálnu pomoc, kultúru či ochranu životného prostredia. Každý nápad musel získať aspoň 150 hlasov na to, aby mohol uspieť, ďalej rozhodovalo celkové poradie. 

To, ktoré projekty získajú príspevok z Participatívneho rozpočtu a celkové poradie prihlásených môžete zistiť priamo na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. 


Prečítajte si viac: