Mesto Trenčín vyzýva verejnosť na kontrolu platieb daní, dlžníkom hrozí vymáhanie pohľadávok exekútorom


Foto: Mesto Trenčín vyzýva verejnosť na kontrolu platieb daní, dlžníkom hrozí vymáhanie pohľadávok exekútorom Foto: Ilustračné/pixabay.com

Mesto Trenčín v súčasnosti kontroluje miestne dane, ktoré mali občania zaplatiť do konca minulého roka. Preto v súvislosti s možnými nepríjemnosťami vyzýva verejnosť na kontrolu úhrad a prípadné splatenie nedoplatkov. V opačnom prípade môže dôjsť k problémom v podobe zvýšených finančných nákladov pri vymáhaní pohľadávok súdnym exekútorom.

Cieľom mesta je vopred dlžníkov kontaktovať telefonicky, mailom alebo zasielaním výziev, keďže si uvedomuje, že mnohí pri iných starostiach na potrebné úkony pozabudnú. „Upozorňujeme, že výzvy na zaplatenie nedoplatku nie je mesto povinné zasielať, pohľadávku môžeme postúpiť hneď na vymáhanie,” ozrejmilo svoje zámery mesto.

Obyvatelia Trenčína by si tak mali skontrolovať úhrady dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie či poplatok za smeti.

Blíži sa obdobie, kedy časť pohľadávok budeme musieť postúpiť súdnemu exekútorovi. Nerobíme to s radosťou, ale je to spravodlivé voči občanom, ktorí poctivo platia miestne dane,“ hovorí Ján Margetín, špecialista na dane a poplatky MsÚ Trenčín.

Prečítajte si viac: