Mesto pripravuje vybudovanie lávky pri Farskom kostole, od Nadácie SPP dostalo mesto 10 000 eur


Foto: Mesto pripravuje vybudovanie lávky pri Farskom kostole, od Nadácie SPP dostalo mesto 10 000 eur Foto: Mesto Trenčín

Do konca novembra by mala byť hotová lávka pri Farskom kostole. Trenčín na jej vybudovanie získal 10 000 ur od Nadácie SPP. 

Mesto Trenčín už pripravuje dokumentáciu trás v lesoparku Brezina tak, aby bol možný pohyb chodcov, kočíkov, bicyklov a imobilných občanov bez prekonávania zložitých bariér, predovšetkým schodísk.

„Cieľom je prepojiť centrum mesta so sídliskom Juh, s ulicou Pod Brezinou a s Ulicou gen. M. R. Štefánika systémom pohodlných bezpečných chodníkov a cyklotrás s potrebným vybavením, ako sú odpočívadlá, lavičky, odpadkové koše, infotabule. Počítame aj s tým, že vybrané trasy budú mať v budúcnosti i verejné osvetlenie. Trasy vytvoria pohodlnejší prístup do lesoparku a podporia aj peší pohyb v rámci mesta, s cieľom obmedziť individuálnu automobilovú dopravu,“ uviedol hlavný architekt Trenčína Martin Beďatš.

Významným impulzom pre tento projekt je aj sprístupnenie hradu novým vstupom od Čerešňového sadu. Preto je pre mesto jednou z priorít aj vybudovanie šikmej lávky medzi otvorom v opevnení nad Karnerom a plochou pred Farským kostolom. Tieto priestory sú dnes prepojené len pomerne dlhým a prudkým schodiskom. Dizajn lávky prispôsobí zhotoviteľ okolitému historickému prostrediu. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trenčín