Cestovať prímestskou autobusovou dopravou sa oplatí aj jednu zastávku


Foto: Cestovať prímestskou autobusovou dopravou sa oplatí aj jednu zastávku Foto: ilustračné

Od 1. augusta 2015 sa oplatí cestovať aj jednu zastávku prímestskou autobusovou dopravou (PAD) v tých obciach a mestách v Trenčianskom samosprávnom kraji, v ktorých nejazdí mestská hromadná doprava (MHD). Do „Tarify prímestskej autobusovej dopravy na území TSK“ pribudlo po piatich rokoch nové tarifné pásmo. 

NULTÉ tarifné pásmo má v prímestskej autobusovej doprave TSK ako prvý na Trenčiansky samosprávny kraj v rámci prímestskej autobusovej dopravy udržuje dostupnosť územia a postupne zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb, ako je napríklad zavedenie wifi-pripojenia do autobusov. Od 1.1.2015 sa vyšlo v ústrety seniorom nad 70 rokov, ktorí majú  aj naďalej jednosmerné osobitné cestovné vo výške  0,35 Eur za každých aj začatých 25 km. Od 1. marca 2015 došlo k úpravám na cca 170 autobusových linkách na území celého samosprávneho kraja v rámci optimalizácie PAD, pričom ostala zachovaná základná dopravná obslužnosť a každý cestujúci sa má možnosť dopraviť na miesto určenia autobusom. TSK takýmto optimalizačným krokom predpokladá úspory verejných prostriedkov vo výške takmer 370 tis. € ročne.

Zaplatiť môžete aj menej ako 20 centov

V novom NULTOM tarifnom pásme, t. j v pásme od 0 do 2 km, cestujúci zaplatia za obyčajný jednosmerný lístok 0,40 €, na dopravnú kartu 0,27 € a s krajskou kartou multiCARD 0,24 €. Pri zľavnenom cestovnom v hotovosti 0,30 €, s dopravnou kartou 0,23 € a s krajskou kartou multiCARD klesne cestovné na 0,19 €.

NULTÉ tarifné pásmo nenahrádza mestskú hromadnú dopravu. TSK ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme v prímestskej doprave od dvoch dopravcov v kraji (SAD Prievidza, a.s. a SAD Trenčín, a.s.) ponúka zavedením nového tarifného pásma za nižšie cestovné možnosť prepravy tým cestujúcim, ktorí sa potrebujú prepraviť napríklad z jedného konca dediny na druhý. Od 1. augusta 2015 môžu nastúpiť do „modrého“ autobusu a odviesť sa za prijateľnú cenu. NULTÉ tarifné pásmo neplatí pre mestá na území TSK, kde premáva MHD, t.j.: Prievidza, Bojnice, Handlová, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Považská Bystrica, Púchov a Nové mesto nad Váhom. (pre cestovné bude uplatnené vyššie tarifné pásmo).

Nová tarifa v plnom rozsahu nahradí Tarifu vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb platnú od 1.1.2015. Cestovné poriadky a Tarifa je vždy aktuálne dostupná na stránkach prepravcov a na stránke www.tsk.sk.

Miesto: -
Dátum: 24.07.2015Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu