Envirosemináre v okresoch Trenčianskeho kraja pokračujú aj v marci, môžete sa bezplatne prihlásiť


Foto: Envirosemináre v okresoch Trenčianskeho kraja pokračujú aj v marci, môžete sa bezplatne prihlásiť Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samopsrávny kraj sa vrámci proektu Zelená župa rozhodol, že tento rok prinesie envirosemináre bližšie k ľuďom. Štyri okresy kraja už majú prvé výjazdové semináre za sebou. Prítomných oboznámili s environmentálne ladeným projektom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) s názvom Zelená župa a jeho jednotlivými oblasťami a tiež predostreli možnosti predkladania projektov v rámci grantového programu Zelené oči.

 „Výjazdové envirosemináre v rámci projektu Zelená župa sa ukázali ako správny krok. Účastníci mali napríklad možnosť priamo odkonzultovať svoje predstavy či návrhy enviroprojektov v rámci grantu Zelené oči alebo zistiť, či sú oprávneným žiadateľom. Veríme, že aj takáto forma osvety nám pomôže predísť vyraďovaniu žiadostí pre ich nesprávne administratívne vyplnenie,“ uviedla Dana Gavalierová z Odboru regionálneho rozvoja Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako jedného z organizátorov environmentálnych seminárov. Spoluorganizátorom je okrem Centra environmentálnych aktivít Trenčín aj Štátna ochrana prírody.

Prostredníctvom série seminárov s environmentálnou vzdelávacou tematikou predstavili organizátori verejnosti aj projekty ako sú Prírodné záhrady v Trenčianskom kraji, či projekt tvorby Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v TSK. členov pedagogických vzorov zaujala aj ponuka programov a projektov pre školy. Zo seminárov si odniesli materiály pomôcky, ktoré môžu využiť aj pri vyučovaní.

V marci environmentálne pokračujú v ďalších piatich okresoch Trenčianskeho kraja:
- Prvý marcový seminár sa uskutoční v utorok 6. marca 2018 na Gymnáziu v Považskej Bystrici. 
- V stredu, 7. marca, je v pláne enviroseminár v okres Partizánske, v priestoroch Gymnázia v Partizánskom. 
- Púchovský okres bude mať seminár v utorok 13. marca 2018 na Gymnáziu v Púchove. 
- V stredu 21. marca 2018 sú semináre naplánované na pôde župného úradu. 
- Posledný deviaty okres Prievidza čaká seminár v utorok 27. marca 2018 na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi. 


Semináre začínajú vždy o 10. hodine a potrvajú približne do 14. hodiny. Účasť na seminároch je bezplatná.  

Prihlásiť sa môžu záujemcovia na webe kraja v sekcii Zelená župa/semináre. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj