Na organizáciu športových a kultúrnych podujatí môžete získať finančnú dotáciu aj od TSK


Foto: Na organizáciu športových a kultúrnych podujatí môžete získať finančnú dotáciu aj od TSK Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rámci dotačného sytému finančné prostriedky aj na podporu kultúrnych a športových podujatí. Žiadosti môžete posielať do konca apríla.

„Kraj pravidelne podporuje organizáciu kultúrnych či športových podujatí, akcií z oblasti sociálneho zabezpečenia, nákup krojov či drobného vybavenia pre dobrovoľné hasičské zbory v kraji. Len za minulý rok bolo na župnom úrade zaevidovaných 340 žiadostí o finančný príspevok z dotačného systému TSK. Napriek zmene termínu podávania žiadostí o dotácie schválenej Všeobecným záväzným nariadením č. 31/2016 prišlo na úrad rekordne najviac žiadostí,“ informoval Trenčiansky samosprávny kraj.

„Oproti roku 2017 sme v dotačnom systéme TSK aj vzhľadom na nárast predložených žiadostí navýšili sumu pre žiadateľov o finančný príspevok. Verím, že aj vďaka tomu sa nám podarí uspokojiť väčší počet predložených žiadostí,“ komentoval trenčiansky župan Jaroslav Baška. Pre tento rok bola pre dotačný systém TSK schválená suma 300 tisíc eur. 


Žiadateľmi o finančný príspevok môže byť fyzická, ale aj právnická osoba, či podnikatelia a občianske združenia. Spolu so žiadosťou treba predložiť aj potvrdenie o registrácii či zariadení. Úspešnému žiadateľovi môže kraj v priebehu kalendárneho roka poskytnúť len jednu dotáciu.

Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je 50% z celkového rozpočtu projektu, resp. 50% zo skutočných vynaložených výdavkov na projekt, maximálne však do výšky 3.300,- Eur.

Všetky informácie o žiadosti a jej povinných prílohách nájdete na webovom sídle kraja v sekcii Financie v rubrike Dotácie a príspevky.      


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj