Februárový seminár Akadémie tretieho veku v Trenčíne prilákal takmer 130 účastníkov


Foto: Februárový seminár Akadémie tretieho veku v Trenčíne prilákal takmer 130 účastníkov Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Akadémia tretieho veku prilákala na februárový seminár takmer 130 záujemcov. Prednáškami ich zaujali viacerí hostia.

Seminár otvorila prvá podpredsedníčka Rady ATV Anna Pinďáková. Následne sa zúčastnení dozvedeli viac o podstate sociálnej politiky štátu a jej základných charakteristikách.

„Oľga Bočáková z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave vedomostichtivým seniorom ozrejmila, čo je sociálny fond, z čoho sa skladá sociálna pomoc štátu a v neposlednom rade aj to, aké sú dávky v sociálnom zabezpečení. Vo svojej prednáške porovnala priemerné výšky dôchodkov v krajinách Európskej únie a zároveň upozornila na čoraz častejší problém, ktorým je týranie a zneužívanie seniorov,“ informovala Anna Pinďáková.

Zuzana Dráková z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave predviedla účastníkom praktickú ukážku toho, ako sociálna komunikácia u seniorov funguje.


Viac informácií o pojmoch živelná pohroma, havária, katastrofa či ohrozenie verejného zdravia priblížila Ľubica Držková z Odboru personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poslucháčov tiež informovala o postupe pri jadrovom ohrození, úniku nebezpečných látok či povodni alebo požiari. 

Program spestril aj hudobný hosť - Tomáš Bečár - ktorý zahral na harmonike a zaspieval piesne z trenčianskeho regiónu.

Ďalší seminár sa uskutoční v stredu 7. marca 2018.

Prečítajte si viac:Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj