Gymnázium v Dubnici nad Váhom má už po 4. raz svojich študentov medzi víťazmi súťaže Euroscola


Foto: Gymnázium v Dubnici nad Váhom má už po 4. raz svojich študentov medzi víťazmi súťaže Euroscola Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Tento rok sa konal už 12. ročník súťaže Euroscola. Medzi víťazmi je už po štvrtý raz aj Gymnázium v Dubnici nad Váhom.

Cieľom projektu Euroscola je posilniť verejnú diskusiu o Európskej únii (EÚ) medzi mladými ľuďmi. Vďaka nemu sa študenti stredných škôl na Slovensku vo veku od 16 do 18 rokov môžu dozvedieť viac o EÚ, jej fungovaní a politikách. Prostredníctvom vlastných projektov na témy týkajúce sa Európskeho parlamentu (EP) a jeho kompetencií navyše študenti 8 škôl dostanú možnosť absolvovať Euroscola Day v Štrasburgu.

V tomto roku sa do súťaže zapojilo 22 stredných škôl, pričom najviac bolo z východu Slovenska. Vo svojich témach sa študenti venovali predovšetkým programu Erazmus plus, Európskemu roku kultúrneho dedičstva a tiež problematike rovnakej kvality potravín v celej Európskej únii. Takmer 40 študentov z rôznych tried dubnického gymnázia si ako nosnú tému projektov zvolilo Rok 2018 - Európsky rok kultúrneho dedičstva.

Okrem besied so zaujímavými hosťami, medzi ktorými boli europoslanci Monika Beňová, Jana Žitňanská či Boris Zala, ich aktivity smerovali najmä k propagácii a zveľadeniu blízkeho okolia.

„Žiaci dubnického gymnázia v rámci svojho projektu zrealizovali viacero aktivít. Zveľadiť svoje blízke prostredie sa študenti rozhodli v Trenčianskych Tepliciach, odkiaľ veľa z nich do Dubnice dochádza. Vďaka ich aktivite sa podarilo vyčistiť a zveľadiť vstupnú časť Kúpeľného parku v Trenčianskych Tepliciach, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. V rámci ďalších aktivít preverili znalosti svojich spolužiakov z oblasti Európskej únie v Eurokvíze a prostredníctvom Kina Euroscola zorganizovali premietanie cudzojazyčného filmu Môj ružový život. Peknou a zdraviu prospešnou aktivitu bola aj cyklotúra Tour de Euroscola, ktorej trasa viedla z Trenčianskeho hradu do kláštora v Skalke nad Váhom,“ informoval kraj.Na organizáciu podujatí mala škola so študentamii čas 2 mesiace. Okrem možnosti víťazných škôl absolvovať Euroscola Day priamo v Európskom parlamente motivovalo žiakov aj zdokonalenie sa v komunikácii v cudzom jazyku, či získať cenné informácie o EÚ.

„Euroscola je predovšetkým o možnosti stretnúť zaujímavé osobnosti verejného života, zlepšiť svoje organizačné a sociálne zručnosti a v neposlednom rade stráviť voľný čas v kreatívnom duchu v spoločnosti rovesníkov,“ vysvetlila koordinátorka programu Euroscola na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom Marcela Gogolová.

Studenti gymnázia si ocenenie prevzali na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislave za účasti poslancov Európskeho Parlamentu - Moniky Beňovej, Ivana Štefanca, Vladimíra Maňka a Jany Žitňanskej.

Do Štrasburgu vycestujú už vo februári 2018.

„Keďže štatút súťaže dovoľuje absolvovať Euroscola Day raz za dva roky, nezaháľame, chceli by sme sa budúci rok stať Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu,“ prezradila ambície školy jej riaditeľka Adriana Vančová.

Ambasádorská škola má za úlohu zvýšiť povedomie mladých ľudí o EÚ, podnietiť ich záujem o európske dianie a aktívne zapájanie sa doň, vrátane ich účasti na eurovoľbách v roku 2019.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj