Akadémia tretieho veku usporiadala posledný seminár v roku 2017, prišlo takmer 150 účastníkov


Foto: Akadémia tretieho veku usporiadala posledný seminár v roku 2017, prišlo takmer 150 účastníkov
Galéria: 3 fotky
Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Akadémia tretieho veku sa tešila z veľkej účasti na poslednom vianočnom seminári. V priestoroch Kultúrneho centra Stred Dlhé Hony v Trenčíne sa tak stretlo takmer 150 účastníkov a spoločne v slávnostnej nálade ukončili kalendárny rok. 

Predsedníčka Rady Akadémie, Terézia Drobná, sa všetkým poďakovala za celoročnú účasť a zaželala príjemné prežitie vianočných sviatkov. Do nového roka všetkým popriala veľa zdravia, aby sa mohli zúčastniť aj na prvom seminári v novom roku, a to 10. januára.

„Posledné spoločné stretnutie v starom roku sa nieslo v znamení gratulácií jubilantom. Až 53 členov Základnej organizácie 02 Jednoty dôchodcov Slovenska oslávilo v tomto roku svoje životné jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. Každému jubilantovi sa na znak úcty ušiel darček a kvet,“ uvádza Trenčiansky samosprávny kraj. 

Okrem gratulácií nechýbala ani prednáška, ktorá ku stretnutiam Akadémie patrí. Témou prednášky bol Svet byliniek - rôzne druhy liečiv, ktorú pripravil Anton Blahuš, predseda občianskeho združenia Veronica.

Atmosféru spríjemnil spevácky súbor Sihotiar, ktorý zaspieval vianočné koledy. 
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj