V sobotu o 20:30 zhasnú svetlá Trenčianskeho hradu vrámci medzinárodného projektu Hodina Zeme


Foto: V sobotu o 20:30 zhasnú svetlá Trenčianskeho hradu vrámci medzinárodného projektu Hodina Zeme Foto: Trenčiansky samosprávny kraj, Peter Drgoň

Podporu medzinárodnému projektu Hodina Zeme vyjadrí nie len mesto Trenčín, ale aj Trenčiansky samosprávny kraj. Trenčianske múzeum ako správca Trenčianskeho hradu sa každoročne do tejto iniciatívy zapája, a inak tomu nebude ani v roku 2018.

„Hradné osvetlenie sa v sobotu 24. marca 2018 vypne o 20.30 h. Do tmy bude Trenčiansky hrad zahalený až do svitania,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko. 

Okrem Trenčianskeho hradu našla celosvetová kampaň svoje uplatnenie opäť aj na pôde Hornonitrianskej knižnice. V čase od 20.30 h do 21.30 h sa pracovníci knižnice zapoja aj tým, že nebudú používať elektrické zariadenia. 

„Hodina Zeme 2018 sa prekrýva s medzinárodným podujatím Noc v knižnici s Andersonom, kedy deti v knižnici nielen nocujú, ale knihovníčky pre ne pripravujú rôzne aktivity. Tento rok bude jej súčasťou aj Hodina Zeme, počas ktorej sa v knižnici nebude svietiť, zasadíme aj stromček Andersenovník,“ uviedla riaditeľka Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Viera Masaryková.

Počet inštitúcií, miest i jednotlivcov, ktorí sa do Hodiny Zeme zapájajú každoročne rastie.  Minulý rok sa do projektu zapojilo 187 krajín vrátane Slovenska, symbolicky zhaslo 12 tisíc pamiatok vo svete. Na Slovensku sa tak v roku 2017 pripojilo k iniciatíve takmer 50 miest, 40 pamiatok, 70 organizácií a 30 škôl.


„Táto unikátna iniciatíva si každoročne nájde svoje miesto aj v našich organizáciách, čo ma naozaj veľmi teší. Jej cieľom je ukázať kolektívom i jednotlivým účastníkom, že aj takýmto skutkom majú možnosť aktívnejšie sa podieľať na zmenách v oblasti ochrany klímy. Zapojenie sa do projektu má navyše ľudí inšpirovať správať sa zodpovednejšie voči prírode, čo je v súlade aj s cieľmi projektu Zelená župa,“ odkázal účastníkom trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

Viac informácií nájdete aj na stránke projektu Hodina Zeme.     


  

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj