V Prievidzi je naplánované zjednosmernenie niektorých ulíc, mala by sa tým zvýšiť plynulosť premávky


Foto: V Prievidzi je naplánované zjednosmernenie niektorých ulíc, mala by sa tým zvýšiť plynulosť premávky Foto: Facebook/Mesto Prievidza

Samospráva pristúpila k rozhodnutiu zjednosmerniť dve cesty v Prievidzi na sídlisku Kopanice, a to Ulicu Maxima Gorkého a Ulicu energetikov. Pôvodný termín sa kvôli rekonštrukcii teplovodu posunul na pondelok 18. septembra.

Tieto komunikácie svojimi šírkovými parametrami čiastočne vyhovujú obojsmernej premávke, avšak množstvo vozidiel, ktoré parkujú mimo parkovacích miest, znemožňuje plynulý a bezpečný prejazd vozidiel v oboch smeroch,“ popísal situáciu a dôvody zmeny Branislav Michalík z referátu dopravy.

Ulica energetikov bude zjednosmernená v smere od Ulice Kolomana Nováckeho k Ceste Vladimíra Clementisa. Z dôvodu zabezpečenia dopravnej obsluhy školy na Ulici energetikov a parkoviska pre potraviny bude umožnená obojsmerná premávka na začiatku a na konci ulice.

Ulica energetikov bude po novom jednosmerná od križovatky s Mojmírovou ulicou až po križovatku s komunikáciou vedúcou k Základnej škole na Ulici energetikov.


Na jednosmernú sa zmení aj Ulica Maxima Gorkého, a to v smere napojenia od Cesty Vl. Clementisa po Ulicu K. Nováckeho. Kvôli parkovisku, ktoré je v blízkosti napojenia na Ulicu K. Nováckeho a vzhľadom na potrebu zásobovania prevádzok bude v tomto úseku ponechaná obojsmerná premávka.

To znamená, že jednosmerná premávka bude od križovatky ulíc M. Gorkého a Cesty Vl. Clementisa po napojenie zásobovania potravín.

Zjednosmernenie ulíc prinesie výrazne vyššiu mieru bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v oblasti, zabezpečí lepší výjazd z parkovísk a umožní lepšiu organizáciu statickej dopravy,“ dodal zástupca primátorky Michal Dobiaš na oficiálnom webe mesta.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: