Mesto Trenčín vybralo 3 smart city projekty, ktoré sa zapoja do súťaže o finančný príspevok


Foto: Mesto Trenčín vybralo 3 smart city projekty, ktoré sa zapoja do súťaže o finančný príspevok Foto: ilustračná - pixabay

Mesto Trenčín sa rozhodlo zapojiť do aktuálnej výzvy Ministerstva hospodárstva SR, vďaka ktorej môže získať finančný príspevok na realizáciu smart city riešení. Preto Mesto Trenčín vyhlásilo inovačnú súťaž pre tri oblasti, v ktorých sa smart riešenia môžu aplikovať, a to komunikácia s občanmi, starostlivosť o seniorov a Kino Hviezda.

Na základe výberového konania napokon vybrali 3 najzaujímavejšie projekty.

Autori inovačných projektov predstavili svoje projekty 13. júna v Trenčíne. Mesto sa napokon rozhodlo odporučiť 3 projekty, ktoré sa budú uchádzať o finančný príspevok ministerstva. Vďaka tejto výzve môžu získať autori projektov peniaze na vypracovanie štúdie realizovateľnosti a následné zavádzanie smart city riešení do praxe.

Najúspešnejšími projektami smart city riešení pre mesto Trenčín sú: 

  • Aliter Technologies - ponúklo riešenie pre seniorov využiteľné nielen v domovoch dôchodcov, ale aj v terénnej opatrovateľskej službe
  • Bot Media - prinieslo projekt smart komunikácie s občanmi prostredníctvom chatbotu, využívajúc umelú inteligenciu
  • Invipo – flexibilná a otvorená platforma, ktorá integruje kľúčové informácie o meste a ich zdieľanie prostredníctvom online dashboardu a mobilnej aplikácie

Inovačnú súťaž zorganizovala spoločnosť Centire s.r.o. v rámci medzinárodného projektu OpenMaker. Do projektu sa zapojilo 13 subjektov a v Trenčíne sa ich predstavilo napokon 11.

 

 


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trenčín