TSK prácu s mládežou za rok 2017, Medzisektorová skupina pre mládež kraja schválila plán na rok 2018


Foto: TSK prácu s mládežou za rok 2017, Medzisektorová skupina pre mládež kraja schválila plán na rok 2018 Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Prvé pracovné stretnutie Medzisektorovej skupiny pre mládež TSK v roku 2018 sa konalo včera, 22. februára. Okrem vyhodnotenia plnenia Akčného plánu za rok 2017 a doterajších aktivít súvisiacich s cieľmi Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK sa stretnutie venovalo aj návrhu Akčného plánu na rok 2018.

„Úloh a aktivít, ktoré sa zrealizovali v roku 2017, bolo naozaj veľa, za čo sa chcem poďakovať predovšetkým jednotlivým organizáciám a inštitúciám, s ktorými spolupracujeme,“ zhodnotila koordinátorka práce s mládežou TSK, Silvia Štefániková.

Stretnutie pracovnej skupiny otvoril úvodným slovom podpredseda TSK Jozef Božik, pod ktorého práca s mládežou v oblasti kompetencií kraja priamo spadá.

„Otázke práce s mládežou som sa venoval od svojich 17-tich rokov, preto je mi táto téma veľmi blízka. Je dôležité, aby sme mladým ľuďom vytvorili vhodné podmienky na ich osobnostný rozvoj a tiež hľadali nové formy podpory práce s deťmi a mládežou,“ vysvetlil podpredseda Jozef Božik.

Hosťami pracovného stretnutia boli aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠ VVaŠ SR) a Rady mládeže Slovenska, ktorí sa venovali predovšetkým tematike otvorenia Zákona o podpore práce s mládežou.


„Pripravujeme novelu Zákona o podpore práce s mládežou a rozhodli sme sa to robiť participatívne. Dnes sme prišli na pôdu Úradu TSK, aby sme si vypočuli návrhy a pripomienky k fungovaniu a kompetenciám regiónov v oblasti mládeže. Tie by nám mali pomôcť vytvoriť účinný mechanizmus a zistiť, akým spôsobom sa dá podporiť práca s mládežou zo zákonnej úrovne,“ vysvetlil Ivan Hromada, riaditeľ odboru mládeže MŠ VVaŠ SR.

Členovia pracovnej skupiny sa následne rozdelili do troch okrúhlych stolov a v rámci troch samostatných workshopov pracovali na vyhodnotení a identifikácii cieľov, ktoré boli naplnené prostredníctvom zrealizovaných aktivít v roku 2017 v súlade s Koncepciou rozvoja práce s mládežou TSK.

Súčasťou programu bol aj návrh Akčného plánu na rok 2018, ktorý obsahoval plánované aktivity jednotlivých organizácií a partnerov, na čele s aktivitami Regionálneho centra mládeže pri Krajskom centre voľného času v Trenčíne. 

V roku 2018 sa bude klásť väčší dôraz aj na sieťovanie aktérov v oblasti práce s mládežou a zvýšenie informovanosti prierezovo pre všetky oblasti z Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny je naplánované na jún 2018. 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj