Pripravovaný dotatok k smernici o verejnom obstarávaní môže pomôcť k zefektívneniu tohto procesu


Foto: Pripravovaný dotatok k smernici o verejnom obstarávaní môže pomôcť k zefektívneniu tohto procesu Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

V priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v utorok, 23. januára, konalo úvodné stretnutie pracovnej skupiny k úprave smernice o verejnom obstarávaní.

Dodatok k smernici o verejnom obstarávaní, ktorí pripraví špeciálna pracovná skupina z iniciatívy TSK by mohol pomôcť zefektívniť proces verejného obstarávania a zaviesť nové prvky do tohto procesu.

Okrem zamestnancov úradu, na čele s riaditeľom Michalom Žitňanským, sa zúčastnili aj poslanci Zastupiteľstva TSK, ktorí majú záujem pôsobiť v tejto pracovnej skupine a podieľať sa na jej činnosti. 

„Prioritou novej pracovnej skupiny bude upraviť podmienky a špecifikovať pravidlá verejného obstarávania potravín, zaviesť do smernice prvky zeleného verejného obstarávania a prvky hodnoty za peniaze. Zmeny by mali zjednodušiť proces verejného obstarávania jednotlivým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktoré by vďaka zmene limitov dostali väčšie kompetencie a zaručiť, že obstarávaný tovar alebo služba budú v lepšej kvalite,“ informuje Trenčiansky samosprávny kraj. 

Členovia pracovnej skupiny sa rozdelili na tri podskupiny, ktoré budú podrobnejšie pracovať na jednotlicých oblastiach návrhu. Najbližšie stretnutie skupiny sa bude konať o dva týždne. 

Prečítajte si viac:Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj