9. februára sa budú konať dva semináre pre záujemcov o získanie financií z eurofondov


Foto: 9. februára sa budú konať dva semináre pre záujemcov o získanie financií z eurofondov Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z eurofondov sa uskutočnia dva semináre v priestoroch Úradu TSK. V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR a Trenčianskym samosprávnym krajom semináre, ktoré môžu žiadateľom uľahčiť postup pri vypĺňaní žiadostí a podobne.

Semináre sa uskutočnia už 9. februára v kongresovek sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na semináre sa môžu záujemcovia prihlásiť prostredníctvom formulára na stránke TSK. 

„Účastníci sa dozvedia základné informácie o programe Interreg V-A SK-CZ, podmienky stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok informácie o verejnom obstarávaní z pohľadu prípravy rozpočtu a mnoho iných podstatných skutočností. Súčasťou seminárov bude aj konzultácia pripravovaných projektových zámerov,“ informuje kraj.

Na seminár je možné prihlásiť maximálne dve osoby za jednu organizáciu. Prihlásiť sa treba do 2. februára 2018. Účasť je bezplatná. 

„Pre viac informácií kontaktujte Vieru Birošíkovú z Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK e-mailom na adrese viera.birosikova@tsk.sk alebo telefonicky na +421 32 6555 413,“ dodáva TSK. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj