Inteligentnú domácu asistentku budú môcť využívať už všetci záujemcovia z Handlovej


Foto: Inteligentnú domácu asistentku budú môcť využívať už všetci záujemcovia z Handlovej Foto: pixabay.com

Od septembra 2022 do februára 2023 testovalo desať domácností v Handlovej Inteligentnú domácu asistentku, ktorá je určená pre seniorov žijúcich osamote, osoby s rizikovým ochorením, pacientov, ktorí sa zotavujú doma alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Služba je už prístupná pre všetkých záujemcov a mesto Handlová je jediná samospráva, ktorá túto službu poskytuje. Informovalo o tom mesto Handlová vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook a na svojej stránke.

Inteligentná domáca asistentka je systém, ktorý nepretržite 24 hodín denne zaznamenáva údaje o pohybe v domácnosti a mimo nej bez použitia kamier a mikrofónov, čím nenarúša súkromie majiteľov. Funguje pomocou senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera. Vďaka týmto funkciám IDA registruje dennú rutinu prijímateľa a v prípade rizikovej situácie systém vyšle upozornenie o možnom probléme vybranej blízkej osobe.Využitie služby IDA znižuje zdravotné, sociálne a bezpečnostné riziká u seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím, prípadne chronickým ochorením,“ uviedlo mesto. 

Náklady na realizáciu projektu sú financované Trenčianskym samosprávnym krajom do roku 2028. Potom sa mesto rozhodne, či bude pokračovať v poskytovaní služby na vlastné náklady. Jediný náklad zo strany prijímateľa je mesačný poplatok 3 eurá v prípade, že nemá internetové pripojenie.

Sociálna služba IDA je súčasťou nového Všeobecne záväzného nariadenia číslo XY, ktoré nahradilo zrušené VZN o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová číslo 3/2022,“ doplnilo mesto.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu