Trenčiansky samosprávny kraj získal ocenenie v súťaži Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť


Foto: Trenčiansky samosprávny kraj získal ocenenie v súťaži Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť
Galéria: 8 fotiek
Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

S cieľom podporiť spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR súťaž s názvom Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. V rámci 4. ročníka súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť získal Trenčiansky samosprávny kraj ocenenie „Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť v kategórií C (verejný sektor).“ Trenčianska župa sa zúčastnila súťaže ako jediná samospráva.

 „Náš postoj k dôležitosti spoločenskej zodpovednosti je vyjadrený okrem iných projektov aj projektom „Otvorená župa“, kde zverejňujeme množstvo materiálov, ktoré verejnosti umožňujú jednoducho sledovať a kontrolovať ako hospodárenie, tak aj rozhodovanie župy. Uvedomujeme si, že župy narábajú s veľkým množstvom financií, preto je dôležité, aby mala verejnosť nad nimi kontrolu,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.

Súťaž je určená nie len pre podnikateľské subjekty, ale aj pre organizácie verejnej správy. Tie sú v rámci súťaže posudzované v troch pilieroch, a to ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. Hodnotenie prebiehalo na základe modelu, ktorého princíp je založený na samohodnotení organizácie, pričom ich následne overuje externí tím posudzovateľov.


„Medzi kľúčové silné stránky Trenčianskej župy patrí napríklad transparentnosť pomocou projektu Otvorená župa, silný dôkaz kladený na zlepšovanie životného prostredia, snaha o vyrovnaný rozpočet, pozitívny trend vývoja zadlženosti, prehľadne a transparentne spracovaná web stránka či projekty Zelená župa a Zelené oči,“ priblížila vedúca posudzovateľka Iveta Paulová vo svojej spätnej správe. 

Tento úspech je pre samosprávu znakom, že Trenčianska župa je zodpovednou organizáciou, ktorá je ohľaduplná nie len voči obyvateľom, ale aj k životnému prostrediu.  

„V prvom rade si chceme udržať svoj vysoký štandard v oblasti transparentnosti a efektívneho hospodárenia. Účasťou v súťaži Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť sme získali nezávislý a objektívny pohľad na spoločenskú zodpovednosť organizácie,“ dodal trenčiansky župan, ktorý ocenenie prevzal spoločne s riaditeľom Úradu TSK Michalom Žitňanským.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj