Na Strednej odbornej škole Pruské oživili predvianočného ducha kreatívnymi tvorivými dielňami